Vyhlásenie Klubu generálov Slovenskej republiky k článkom „Hrob neznámeho vojaka v Bratislave“

            Občianske združenie Klub generálov Slovenskej republiky vydáva k medializovaným článkom „Hrob neznámeho vojaka v Bratislave „ nasledovné vyhlásenie:

            Autori zverejnených článkov poskytli verejnosti neúplné a zavádzajúce informácie bez poznania podstatných skutočností týkajúcich sa zámeru zriadiť pomník neznámeho vojaka.        Iniciátormi na vybudovanie Pomníka neznámeho vojaka v Bratislave boli občianske združenia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Zväz vojakov Slovenskej republiky a Klub generálov Slovenskej republiky, ktoré sa dňa 6.októbra 2016 obrátili s výzvou na najvyšších ústavných činiteľov – prezidenta SR, predsedu NR SR  a predsedu vlády SR (zverejnená na webovej stránke KG SR ). Výzva iniciátorov smerovala k vybudovaniu dôstojného protokolárneho miesta, ktoré existujú vo všetkých európskych  hlavných mestách, a ktoré by pripomínalo historické zápasy slovenského národa o slobodu a sebaurčenie a bolo symbolom  hrdinstva a vlastenectva pre všetky generácie.

            V mene iniciátorov výzvy sa Klub generálov Slovenskej republiky nestotožňuje s neobjektívnym tvrdením, že ministerstvo obrany SR chce vybudovať uvedený pomník ako svoju agendu.

 

 

Bratislava 15.1.2019

« späť