Pred sto rokmi vypukla 1. svetová vojna. Je zjavné, že vyhrala mašinéria vojnovej propagandy ale aj koristnícke ciele štátov, ktoré vojnu rozpútali. Nás ako slovenských generálov, ktorí si ctia vojenskú česť však zaujíma, ako si slovenská spoločnosť pripomenie obete, ktoré priniesli naši slovenskí dedovia a otcovia, čo padli na frontoch východu aj západu. Klub generálov SR je stavovskou organizáciou, ktorá združuje vyše 80 generálov ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, v zálohe a vo výslužbe. Okrem iných úloh má aj jednu významnú úlohu a tou je rozvíjanie hlbokého vzťahu úcty k svojim predkom, ktorí nasadzovali svoje životy so zbraňou v ruke počnúc bojmi v rokoch meruôsmych a končiac druhou svetovou vojnou a pestovanie prirodzeného vlastenectva. Riadime sa presvedčením, že nesmie byť zabudnutý ani ten najjednoduchší slovenský vojak, ktorý padol na rôznych bojiskách sveta. Práve preto KG SR dlhoročne organizuje vojenské historické cesty po miestach týchto bojov, odhaľuje alebo rozširuje pamätníky, pamätné tabule, stavia kríže, vzdáva úctu padlým kladením vencov a kvetov. Obnovujeme alebo sa snažíme o obnovu cintorínov slovenských vojakov z 1. a 2. svetovej vojny. Natáčame dokumenty ako je napríklad film Slováci na Piave, ktorý bol vo verejnoprávnej televízii viackrát reprízovaný. Publikujeme v novinách a časopisoch, organizujeme besedy. Len pred nedávnom sme sa vrátili z Francúzska, kde sme navštívili bojiská našich  legionárov z októbra 1918 pri Vouzieres, Terron a Chestres. Boli sme dojatí starostlivosťou o hroby našich legionárov na vzorne udržiavaných cintorínoch z 1. svetovej vojny.

My, slovenskí generáli preto prichádzame s výzvou pre naše oficiálne miesta, vládu SR, ministerstvá kultúry, obrany a vnútra, ale najmä ZMOS, aby sme si na celoštátnej úrovni v septembri na Deň ozbrojených síl SR pri Pamätníku štúrovcov na celoslovenskom pietnom akte pripomenuli padlých hrdinov z 1. svetovej vojny. Nemôžeme sa iba večne prizerať ako sa k svojím predkom a najmä padlým vojakom správajú Francúzi (pripomeňme si napríklad prezidenta Hollanda a jeho účasť na oslavách 14. júla v Paríži!), Taliani, či Gréci. Určite si mnohí z nás všimli počas sledovania Tour de France ako vyzerajú cintoríny padlých francúzskych vojakov, nad ktorými v plnej nádhere tróni francúzska štátna trikolóra symbolizujúca bratstvo, rovnosť a slobodu. Zamyslime sa nad tým, ako vyzerajú naše cintoríny vojakov padlých v 1. svetovej vojne!?

Vyzývame starostov obcí a primátorov miest, ako aj občanov – vlastencov súcich na slovo, aby pri príležitosti stého výročia 1. svetovej vojny obnovili, zreštaurovali, prípadne aj postavili pomníky vojakom padlým v 1. svetovej vojne, aby si v kostoloch pripomenuli mužov, ktorí sa nevrátili do rodnej zeme a ich hroby ležia ďaleko za hranicami vlasti. Toto je predsa naša základná občianska aj ľudská povinnosť. Máme však aj povinnosť voči mladej generácii, voči deťom a vnukom, zasiať im do sŕdc úctu voči našim predkom, ktorí bojovali za svoju vlasť. Veď práve počas 1. svetovej vojny sa vďaka generálovi M.R. Štefánikovi zrodila myšlienka slovenských a českých légií, spomedzi ktorých vyrástli také vojenské osobnosti ako generáli  Viest, Kristín, Malár, Čatloš, Černek, Imro, Širica, ale aj Gabriš, Markovič a najmä slávny 7. Tatranský pluk. Preto vyzývame, aby si Slovensko  v septembri nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách a obciach našej vlasti uctilo pamiatku slovenských vojakov padlých v 1. svetovej vojne!

                                                                              

                                                                                         Klub generálov Slovenskej republiky

        

Bratislava 31. júl 2014           

« späť