Dňa 29.6.2012 sa na pôde Vysoko špecializovaného ústavu pľúcnych chorôb v Tatranskej Polianke uskutočnila Výročná členská schôdza Klubu generálov Slovenskej republiky. Prerokované materiály, ako aj výsledky VČS KG SR pre členov sú zverejnené v internej časti.Schôdze sa zúčastnilo 34 členov, okrem iného bol prítomný aj prezident Policajného zboru SR gen. Tibor GAŠPAR a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Peter VOJTEK, ktorí ocenili činnosť organizácie a vidia v jej činnosti značný význam o čom svedčí aj fakt, že obaja sa stali vo voľbách novej Rady KG SR jej členmi. Všetkým novým i starým členom Rady KG SR želáme prezieravosť a dostatočný elán pri presadzovaní záujmov nielen členov KG SR, ale aj všetkých príslušníkov ozbrojených zložiek pôsobiacich v Slovenskej republike.

VČS KG SR 29.6.-30.6.2012

« späť