Za účasti 2. zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálmajora Jindřicha Jocha, riaditeľa kancelárie MO SR Miroslava Wiedemanna, veliteľa pozemných síl a zároveň veliteľa posádky Trenčín generálmajora Ondřeja Novosada, zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, pridelencov obrany Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, SRN a Ruskej federácie na Slovensku, primátora Trenčína Richarda Rybníčka a ďalších hostí sa uskutočnil 10. novembra na cintoríne z 1. svetovej vojny v Trenčíne- Zábraní pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 98. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. 
Medzi množstvom cintorínov z 1. svetovej vojny na Slovensku je tento trenčiansky svojím spôsobom výnimočný. Ba dá sa povedať, že až do nedávnej minulosti bol prakticky zabudnutý. Nachádza sa totiž v priestoroch trenčianskeho muničného skladu a nie je prístupný verejnosti. Klub generálov SR, najmä regionálna zložka Sever pod vedením bývalého zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálporučíka v. v. Pavla Honzeka sa ho úspešne snaží obnoviť. Generálmajor Jindřich Joch vysoko ocenil snahu Klubu generálov SR o dôstojné uctenie pamiatky vojakov dnešných desiatich štátov, ktorí sú pochovaní na cintoríne. Podpredseda Klubu generálov SR generálporučík v. v. Peter Vojtek pripomenul, že aj takýmto spôsobom si chcú pripomenúť obete miliónov vojakov, padlých počas prvej svetovej vojny na jej bojiskách po celej Európe. 
Práve v predvečer 98. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa podarilo zrekonštruovať druhú časť spomínaného cintorína. V tomto roku podľa generála Honzeka Klub generálov obnovil celkom 350 hrobových miest. „V roku 2017 chceme obnoviť sekciu B, čo predstavuje ďalších 223 miest a v roku 2018 poslednú sekciu cintorína C, kde je 182 náhrobných kameňov. Šestnásť kusov hrobových miest predstavujú turecké hroby, ktoré sa ponechávajú v pôvodnom stave, len sú očistené a opravené. Celkom 771 hrobových miest bude obnovených a budú identifikovateľné podľa tabuliek. Medzi náhrobnými kameňmi je vysadená tráva,“ približuje generál Honzek zámer Klubu generálov SR na 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny zrekonštruovať celý cintorín. 
Je na ňom pochovaných 771 vojakov. Čechov, Slovákov, Rumunov, Maďarov, Rusov, Poliakov, Rakúšanov, Talianov, Turkov (moslimovia boli pochovaní do 24 hodín) a Nemcov. Na ploche zhruba 8 tisíc metrov štvorcových bolo pôvodne pochovaných 927 vojakov. Ale v roku 1925 bolo exhumovaných 154 príslušníkov bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávie) a boli prevezení na trenčiansky mestský cintorín, kde sú pochované ďalšie stovky vojakov, ktorí zahynuli v čase prvej svetovej vojny. Pamiatku vojakov si uctil vo svojom príhovore aj dekan trenčianskeho veliteľstva pozemných síl podplukovník Juraj Sitaš. Žiaci základnej školy Trenčín – Kubra zapálili na hroboch sviečky a pridali malý drevený kríž s červeným makom. 
Symbolickú večierku obetiam vojny zatrúbil trubač z Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá celý pietny akt sprevádzala.

http://www.veps.mil.sk/65966/?pg=1

Cintorín z 1. sv. vojny v Trenčíne

« späť