genmjr. v.v. Ing. Marián MIKLUŠ

V odvysielanej správe TA3 pod názvom „Armáda získa viac bojaschopných stíhačiek“ dňa 3.2., bolo povedané, že u susedov Migy nelietajú.

V tomto kontexte, pre presnejšie a vecné poznanie stavu, si dovoľujem poskytnúť informáciu o tom, že Poľsko je aj v súčasnosti (platí to už viacero rokov), okrem stíhacích lietadiel F-16, najväčším prevádzkovateľom stíhacích lietadiel MiG-29 v Severoatlantickej aliancii, disponuje 32 aktívnymi strojmi tohto typu (okrem neho používa tieto lietadla ešte Bulharsko a Slovensko).

To, že tieto lietadlá majú ešte svoj relevantný význam (najmä po vykonaných modernizáciách a predĺžení technického života) svedčí aj skutočnosť, že od roku 1997 do júla 2005 prešlo generálnymi opravami v Poľsku 22 týchto lietadiel, čím sa ich životnosť predĺžila na 40 rokov a 4000 letových hodín.

Ďalej to malo pokračovanie v tom, že od roku 2005 prešla poľská strana na ich opravy a údržbu podľa technického stavu, čo znížilo náklady o 40%. Tieto lietadlá prechádzajú postupne trojmesačnými regeneračno-kontrolnými prehliadkami, ktoré absolvovalo už 21jednomiestnych a 6 dvojmiestnych lietadiel a ďalších 5 prechádza strednými opravami.

Ako reálny príklad ich využitia je možné uviesť, že v rámci reorganizácie vzdušných síl Poľska v roku 2005 boli nahradené lietadlá MiG-21 v 41.eskadre Lotnictwa Taktycznego v Malborku práve ôsmymi jednomiestnymi a tromi dvojmiestnymi MiG-29 a do tabuľkového počtu 16 lietadiel ich doplnilo ďalších päť MiG-29 z 1.eskadry Lotnictwa Taktycznego z Miňsku Mazowieckého.

Podrobnejšie informácie hovoria, že ďalšia zásadná modernizácia sa má realizovať podľa trojstupňového návrhu z roku 2009 v spolupráci s výrobcom lietadla RSK MiG a ukrajinským výrobcom radaru SSFTF Progress. Britský koncern BAE Systems má dodať vybavenie pre modernizáciu kabíny.

V druhej polovici roka 2009 prebehla výmena radaru a systému KOLS za nový radar NO-19EA (dosah 110 km) a nový KOLS 13M (dosah na vzdušný cieľ na 6000 m a pozemný na 10 000 m).

Dohoda medzi Inšpektorátom pre vyzbrojovanie a WZL-2 na modernizáciu 13 lietadiel MiG-29 a 3 MiG-29UB bola podpísaná 12.8.2011.

Jej prvá etapa sa plánuje realizovať v rokoch 2011 – 2014. Systém navigácie bude nahradený laserovou navigačnou platformou EGI – INS/GPS s modulom SAASM firmy Honeywell. Inštalované budú: rádiostanica Talon RT-8200 a SATURN firmy Rockwell Collins, počítač misií MDP, viacúčelový displej MFCD 127x102mm, pult UFCP pre ovládanie systémov a vkladanie dát, počítač aerodynamických dát ADC, záznamník videozáberov z kamery CTVS, zariadenie pre plánovanie misií (MPS) a analýzu (DBRS), nový odpovedač IFF. Systémy budú prepojené dátovou zbernicou Mil-Std-1553B. Inštalujú sa aj závesníky podkrídlových prídavných nádrží.

V druhej etape modernizácie bude inštalovaný systém prenosu dát link 16 a záznamník letových dát FPR firmy Diehl.

Touto modernizáciou má prejsť 13 jednomiestnych a 3 dvojmiestne lietadlá MiG-29 z 23. Bazy Lotnicztwa Taktycznego (ide o stroje, ktoré prišli priamo do Poľska alebo boli zakúpené v Česku). Táto modernizácia však nerieši lietadlá 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego v Malborku, zo 16 lietadiel MiG-29 je 11 bývalých strojov Luftwaffe, ktoré boli podstatne odlietanejšie a dostali len novú rádiostanicu VHF.

Poliaci asi dobre vedia prečo si udržiavajú a vylepšujú aj stíhacie lietadlá Mig-29!!! (a majú záujem aj o realizáciu protiraketovej obrany).

5.2.2013

(Boli použité informácie a údaje z českého a slovenského populárno – odborného časopisu LETECTVÍ + KOSMONAUTIKA)

« späť