1.december

1896 – narodil sa sovietsky vojenský činiteľ, maršal ZSSR Georgij Konstantinovič Žukov, jeden z hlavných vojvodcov Červenej armády v 2. sv. vojne, veliteľ počas dobytia Berlína. Po vojne hlavný veliteľ sovietskych vojsk v Nemecku, minister obrany ZSSR. Zomrel 18. júna 1974.

2.december

1547 – zomrel Hernando Cortés, známy španielsky dobyvateľ (conquistador), ktorý rozvrátil prekvitajúcu ríšu Aztékov a zabral územie dnešného Mexika pre Španielsko

1805 – pri Slavkove u Brna na južnej Morave sa uskutočnila bitka troch cisárov. Napoleonove vojsko (73 000 mužov) porazilo spojenú rusko-rakúsku armádu vedenú M. I. Kutuzovom (87 000 mužov). Francúzi stratili 12 000 mužov, spojenci viac ako 27 000 mužov. Týmto víťazstvom donútil Napoleon I. Bonaparte Rakúsko podpísať bratislavský mier.

4.december  – sviatok sv. Barbory, patrónky delostrelcov

1892 – v El Ferrol sa narodil španielsky diktátor Franco y Bahamonde, generál Franco. Vodca španielskej fašistickej strany. V r. 1936-39 bol v občianskej vojne vodcom fašistického povstania proti republikánskej vláde Ľudového frontu a po jeho porážke nastolil fašistickú diktatúru. V r. 1947 síce formálne obnovil monarchiu, ale až do r. 1973 ostal na čele štátu. Zomrel 20. novembra 1975 v Madride

6.december

1991 – chorvátsky Dubrovnik bol po niekoľkomesačnom obliehaní bombardovaný juhoslovanskou armádou

7.december

1941 – uskutočnil sa najväčší ozbrojený konflikt vo svetových dejinách medzi fašistickými mocnosťami a spojencami. Na ostrove Oahu, ktorý je súčasťou Havajských ostrovov japonské letectvo prepadlo americkú vojenskú základňu Pearl Harbor. Útok zničil časť americkej tichomorskej flotily a zapríčinil vstup USA do vojny.

1975Indonézia vtrhla do Východného Timoru

8.december

1985 – v Bratislave zomrel vojenský historik, dôstojník, organizátor SNP Jaroslav Šolc, manžel spisovateľky Hany Ponickej. Narodil sa 2. apríla 1920 v Liskovej

11.december

1941 – Nemecko a Taliansko vyhlásili vojnu Spojeným štátom americkým.

1994 – začala sa prvá vojna v Čečensku

14.december

1799 – zomrel americký štátnik a bojovník za nezávislosť George Washington, prvý prezident USA. Hlavný veliteľ vojska amerických kolónií, ktoré bojovali za nezávislosť od Anglicka. V r. 1787 predsedal vo Philadelphii ústavnému konventu, ktorý vypracoval prvú ústavu USA. V r. 1789 ho jednomyseľne zvolili za prvého prezidenta USA, bol ním do r. 1797. Je po ňom pomenované hlavné mesto USA. Narodil sa 22. februára 1732.

1995 – v Paríži bola podpísaná mierová zmluva, ukončujúca boje v Bosne a Hercegovine

23.december

1979sovietske vojská vstúpili do Afganistanu. Intervencia, podľa vtedajšieho ministerského predsedu Babraka Karmala bratská pomoc, vyvolala medzinárodné napätie. Vpád bol začiatkom dlhoročnej vojny. Sovietske vojská opustili krajinu vo februári 1989.

26.december

1805Bratislavský mier uzavreli Rakúsko a Francúzsko v bratislavskom Primaciálnom paláci po bitke pri Slavkove. Potvrdilo sa tým víťazstvo Napoleona v bitke troch cisárov. Vďaka tejto udalosti sa Bratislava dostala do miestopisu Paríža, kde ju pripomína ulica Rue de Presbourg

27.december

1979 – Sovietsky zväz získal kontrolu nad Afganistanom a Babrak Karmal nahradil na mieste prezidenta popraveného Hafizullaha Amina

28.december

1897 – narodil sa ruský vojnový činiteľ, maršal ZSSR Ivan Stepanovič Konev. Počas 2. svetovej vojny velil vojskám viacerých frontov v Moskovskej a Kurskej bitke, vo východokarpatskej, viselsko-oderskej, berlínskej a pražskej operácii. Po vojne vrchný veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy, v r. 1961-62 veliteľ skupiny okupačných sovietskych vojsk v Nemecku. Zomrel 21. mája 1973 v Moskve.

« späť