1.máj

Sviatok práce

1769 – narodil sa britský vojvodca a politik Arthur Wellington, vl. m. Wellesley Generál, účastník napoleonských vojen, vytlačil francúzske vojská z portugalského a španielskeho územia. V r. 1815 víťaz bitky pri Waterloo. Veľkú Britániu zastupoval na Viedenskom kongrese. Zomrel 14. septembra 1852.

2.máj

1945 – O 0.40 hod. nemecká rozhlasová vysielačka 56. Tankového zboru žiadala zastaviť paľbu, aby mohli vyslať parlamentárov splnomocnených oznámiť sovietskemu veleniu kapituláciu zboru.
1945 – Sovietska armáda dobyla Berlín

4.máj

1919 – pri vajnorskom letisku sa zrútilo lietadlo, ktoré viezlo generála Milana Rastislava Štefánika  generála francúzskej armády, jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách, v národne uvedomelej rodine evanjelického farára ako šieste z 12 detí. Stavebníctvo a astronómiu študoval na Karlovej univerzite v Prahe. Po obhájení dizertácie o novej hviezde v súhvezdí Cassiopea sa vedeckému bádaniu venoval v hvezdárni v Paríži. V r. 1912 získal francúzske občianstvo. V r. 1914-18 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal, spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom, hlavným predstaviteľom čs. odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného čs. štátu. Od októbra 1918 bol prvým čs. ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej čs. vlády.

1924 – na Bradle nad Brezovou pod Bradlom položili základný kameň mohyly gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Autorom pamätníka bol arch. Dušan Jurkovič  v spolupráci s J. Paclom . Pri stavbe sa použilo 194 vagónov travertínu. Mohyla bola odhalená 23. septembra 1928

5.máj

1762 – bola uzatvorená mierová zmluva medzi Ruskom a Pruskom

1821 – na ostrove sv. Heleny zomrel v zajatí Napoleon I.

1955 – do platnosti vstúpili parížske dohody v ktorých bol zrušený okupačný status Spolkovej republiky Nemecko (SRN). Tým získala plnú suverenitu a právo na obmedzenú zbrojnú výrobu. Spolková republika Nemecko vstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO).

6.máj

1800 – zomrel Alexandr Vasilievič Suvorov, ruský vojvodca (* 1729)

8.máj

Deň víťazstva nad fašizmom

1945 – v Karlshorste, hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk, bojujúcich na území Nemecka, podpísali dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka a o zastavení bojov nemeckých vojsk.

10.máj

1940 – nemecké nacistické vojská prepadli Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Začala sa tým ofenzíva proti Francúzsku

11.máj

1955 – vo Varšave sa v dňoch 11. – 14. mája zišla konferencia európskych socialistických štátov (Albánsko, Bulharsko, ČSR, Maďarsko, Nemecká demokratická republika, Poľsko, Rumunsko a Sovietsky zväz) o zabezpečení mieru a bezpečnosti v Európe. Boli podpísané Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a uznesenie o vytvorení spoločného velenia ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy.

12.máj

1944Adolf Hitler  pozval Jozefa Tisu  na poradu do Salzburgu, kde sa okrem iného prerokovala najmä aktívnejšia účasť Slovenska v boji proti ZSSR

13.máj

1846 – Spojené štáty vyhlásili vojnu Mexiku

15.máj

1943Kpt. Ján Nálepka  spolu s voj. Imrichom Lysákom, por. Michalom Petrom a voj. Petrom Benkovičom prešiel k partizánskej jednotke gen. Saburova.
1945 – 1. československý armádny zbor, ktorý sa spolupodieľal na oslobodení republiky, bol premenovaný na 1. československú armádu.
1948 – Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael

1988 – po viac ako ôsmich rokoch okupácie Afganistanu sa začala sovietska armáda sťahovať z krajiny

17.máj

1983 – Libanon, Izrael, a Spojené štáty podpísali dohodu o stiahnutí Izraela z Libanonu

19.máj

1899 – v Gornej Mitropoliji v Bulharsku sa narodil slovenský letec, gen. Ján Ambruš. V r. 1940-41 veliteľ 312. bombardovacej perute britského letectva, 1943-45 čs. vojenský atašé v Kanade. Po vojne veliteľ letectva 4. vojenskej oblasti a poslanec SNR za Demokratickú stranu. V r. 1948 emigroval do USA. Zomrel 20. januára 1994 v Chicagu

21.máj

1964 – v Brezne sa narodil Ivan Bella , slovenský kozmonaut, člen rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na Mir v r. 1999

1973 – zomrel Ivan Stepanovič Konev , maršal ZSSR. Počas 2. svetovej vojny velil vojskám viacerých frontov v Moskovskej a Kurskej bitke, vo východokarpatskej, viselsko-oderskej, berlínskej a pražskej operácii. Po vojne vrchný veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy, v r. 1961-62 veliteľ skupiny okupačných sovietskych vojsk v Nemecku. Narodil sa 28. decembra 1897

22.máj

1762 – Švédsko a Prusko podpísali mierovú zmluvu

23.máj

1903 – narodil sa Milan Vesel, slovenský vojenský veliteľ a protifašistický bojovník, príslušník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, s ktorým sa zúčastnil na oslobodzovaní Slovenska. In memoriam mu bola udelená hodnosť generál. Zomrel 5.3.1984
1903 – narodil sa Mirko Vesel , spoluorganizátor a účastník SNP. 29. augusta 1944 s bratom Milanom účastník obsadenia budovy Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Spoluautor Proklamácie vojenského rev. vedenia a Proklamácie predsedníctva ÚNV. Počas SNP prednosta politickej správy Veliteľtva 1. čs. armády na Slovensku, v októbri-novembri 1944 zástupca 1. čs. armády na Slovensku v delegácii povstaleckej SNR na rokovaniach s exilovou vládou v Londýne a účastník delegácie na rokovaniach v Moskve protifašistický bojovník. Zomrel 6.6.1976

1945 – V Rakúsku príslušníci americkej armády zatkli vojnových zločincov, členov vlády tzv. Slovenského štátu na čele s Jozefom Tisom  
1945 – zomrel Heinrich Himmler , veliteľ nacistických SS (* 1900)

25.máj

2000 – Izrael po 22 rokoch stiahol svoje vojská z Libanonu

28.máj

585 pred Kr. – bitka pri rieke Halys známa tiež ako Bitka zatmenia, sa odohrala pri rieke Halys na území dnešného Turecka (v súčasnosti sa táto rieka volá „Kizilirmak“) medzi Médskou ríšou a Lýdiou. Rozhodujúcu bitku 15-ročnej vojny medzi Alyattom II. z Lýdie a Kyaxarom z Médie náhle ukončilo zatmenie Slnka; zatmenie bolo považované za zlé znamenie, dokazujúce, že bohovia si želajú zastaviť boj

29.máj

1453 – Turci na čele so sultánom Mehmedom II.  dobyli Konštantínopol, čím zanikla Byzantská ríša; tento dátum je niektorými historikmi považovaný za koniec stredoveku

30.máj

1431 – bola upálená Jana z Arku (Jean d ´Arc, Panna orleánska), francúzska hrdinka a bojovníčka proti Angličanom v storočnej vojne (1337-1453).  V r. 1430 ju cirkevný súd v Rouene odsúdil ako kacírku, kde bola aj upálená. V r. 1456 ju katolícka cirkev rehabilitovala a v r. 1920 bola svätorečená. Narodila sa 6.1.1412
1434 – Bitka pri Lipanoch, koniec husitského hnutia
1434 – zomrel Prokop Holý, husitský radikálny kňaz, politik a vojvodca

« späť