* 09.04.1938
† 06.04.2022

Narodený v Čadci.

Po ukončení „Meštianskej školy“ v Čadci 1944-1953, absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Dubnici nad Váhom v rokoch 1953- 1957.

Vojenskú základnú školu absolvoval v rokoch 1958-1960 v Hraniciach na Morave, kde v rokoch 1959 – 1960 štartoval za Dukla Lipník.

Po jej skončení v roku 1960 nastúpil do národného podniku Chema – Benzinol  Žilina do roku 1962, ako referent pre údržbu a bezpečnostný technik.

 • 1962 – 1965 pracoval v „Slovena“ Čadca, ako majster generálnych opráv a údržby.
 • 1965 – 1969 pracoval v Třineckých železiarňach , ako technik vo výpravni.
 • 1969 – zúčastnil sa konkurzu do Dukla Banská Bystrica
 • 1969 – 1975 Štúdium na fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave – špecializácia na atletiku . Štúdium ukončené titulom Mgr.
 • 1989 – 1991 FTVŠ Bratislava –  ukončené titulom  PaedDr.
 • 1970 – sa presťahoval do Banskej Bystrice aj s rodinou ( manželka a dvaja synovia)

V Dukle nastúpil na funkciu trénera šprintu a prekážok , neskoršie starší tréner atletiky, zástupca veliteľa pre šport.

 • 1982 – 1990  veliteľ AŠD futbal (1. liga).
 • 1990-2001 ako Veliteľ AŠK Dukla Banská Bystrica

Zaslúžil sa o rozvoj materiálnej základne AŠK Dukla BB vybudovaním tartanovej dráhy 2x rekonštrukcia štadiónu a oživenie zimného strediska na Králikoch  a ďalších športových zariadení – vybudovanie posilňovne a telocvične pre judo.  AŠK Dukla BB sa jeho pričinením stala základom v siedmych športoch na Slovensku.

Bývalý popredný atlét (majster športu), zaslúžilý tréner v atletike, dlhoročný funkcionár v armádnom športe, olympijskom hnutí, atletike i vodnom slalome, v súčasnosti predseda Združenia olympijských klubov SR a čestný člen SOV.

V atletike začínal ako skokan do výšky, ale počas stredoškolského štúdia dubnickej priemyslovky, ktorý dochádzal na tréningy do Žiliny, ho stredoškolský profesor Ladislav Berger preorientoval na beh cez prekážky. Popri ňom sa venoval aj šprintom a skoku do diaľky, ale najlepšie výsledky dosiahol v prekážkovom šprinte na 110 m. Najlepšie roky pretekárskej kariéry prežil Ivan Čierny  v Třinci, kde ako prvý Slovák zabehol 110 m cez prekážky pod 14 sekúnd (13,9 s na majstrovstvách ČSSR v Považskej Bystrici).

 Na vrcholnom podujatí štartoval – na ME 1962 v Belehrade.

 Na neoficiálnych halových majstrovstvách v Prahe ,  obsadil tretie miesto. Má 117 štartov v reprezentačnom drese Československa z toho 20 medzištátnych stretnutí.

V roku 1969 vstúpil do armády a nastúpil do Armádneho strediska vrcholového športu Dukla Banská Bystrica. S mestom pod Urpínom spája svoj život dodnes a v Dukle (ASVŠ sa neskôr zmenilo na AŠK – Armádny športový klub) sa cez pozície trénera, staršieho trénera (viedol viacero reprezentantov ČSSR na čele s Júliusom Ivanom – napríklad Martina Pelacha, Jána Latochu, Jána Chebeňa, Vladimíra Jančeka, Jana Těšitela či Dušana Malovca),

 • V rokoch 1976 – 1982 robil  zástupcu veliteľa a vedúceho staršieho trénera futbalu prepracoval až do funkcie veliteľa armádneho strediska, ktorú zastával celých jedenásť rokov (1990 – 2001).

Ako veliteľ AŠK sa radoval z historických olympijských medailí „svojich“ športovcov z Dukly, keď na OH 1996 v Atlante Jozef Gӧnci vystrieľal vôbec prvý olympijský kov pre samostatné Slovensko (bronzový) a Michal Martikán bilanciu výpravy prikrášlil prvým zlatom.

 • V rokoch 1975 – 1983 Ivan Čierny pracoval vo výkonnom výbore Československého atletického zväzu,
 • V rokoch 1996 – 2000 bol predseda Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (následne ho zvolili za čestného predsedu).

 Ako športovec sa na olympijské hry síce nedostal, ale olympizmus ho oddávna priťahoval. 

 • V roku 1993 zakladal Olympijský klub Banská Bystrica, na čele ktorého stál celých 15 rokov.
 • V roku 2009 ho prvý raz zvolili za predsedu Združenia olympijských klubov SR.

Dlhodobo sa významne angažoval a riadil stavbu  Pamätníka olympijských medailistov ,  Národnom cintoríne v Martine.

Cez SOV presadil svoju myšlienku na vytvorenie pamätných tabúľ  všetkých slovenských olympijských medailistov  a ich umiestnenie na základné školy , ktoré navštevovali. V súčasnosti je ich umiestnených na školách 90.

Ocenenia a zásluhy

 • 1963 Majster športu
 • 1980 Zaslúžilý tréner
 • 1991  Slovenský armádny šport bol prijatý do CIZM-u
 • 1991 spoluzakladateľ prestížneho podujatia BB latka, kde bol do roku 2001 predsedom organizačného výboru
 • 1993 Armádne majstrovstvá sveta v Modernom päť boji v Banskej Bystrici – predseda organizačného výboru
 • V rokoch 1994 – 2000 pracoval v štábe pre olympijské hry Atlanta a Sydney
 • 1998 Zlatá medaila, za dlhoročnú prácu TV a šport od Slovenského združenia telesnej kultúry a športu
 • 1998  veľká plaketa „international DU sport militare conseil“
 • 2000 predseda organizačného výboru Majstrovstiev Európy vodného slalomu v Čunove
 • 2002 ocenený medailou za rozvoj Stredoslovenského kraja
 • 2003 dostal Bronzové kruhy SOV
 • 2006 Mesto Dudince udelilo medailu za zásluhy pri organizovaní podujatia „Dudinská päťdesiatka
 • 2007 SOV – vyznamenanie „Strieborné kruhy“ , a Cena primátora BB za celoživotný prínos v oblasti športu
 • 2008 – pri príležitosti 60. výročia armádneho športu  za výrazný podiel armádneho športu na rozvoji čs. športu,  pamätná plaketa  Dukla Praha
 • 2008 kandidát na prezidenta SOV
 • 2009 prijatý do siene slávy slovenského vodného slalomu
 • 2009 za zásluhy v slovenskom športe a olympijskom hnutí  ocenilo SOV prijatím za Čestného člena  SOV a udelenie zlatých kruhov , a stal sa členom Rady starších SOV
 • 2011 Čestný člen OK Košice
 • 2011 Medzinárodná atletická federácia vyjadrila vďaku a uznanie  pri príležitosti svojho 100 výročia
 • 2013  Čestný člen OK Žilina
 • 2013 Čestný člen OK Prievidza
 • 2015 Hlavná cena Fair play  J. Popluhára za celoživotné pôsobenie v duchu fair play od   SOV
 • 2016  Prijatý do siene slávy armádneho športu na Slovensku
 • 2018 Záslužný kríž R. Viesta  – klub generálov
 • 2018  Medaila M. R. Štefánika 3. stupňa od Zväzu protifašistických bojovníkov
 • 2018  Trofej SOV za prínos a propagáciu olympijského hnutia , prehlbovanie jeho vplyvu na šport , kultúru a spoločnosť.
 • 2018  Na návrh ministra obrany Petra Gajdoša prezident SR Andrej Kiska mimoriadne vymenoval niekdajšieho veliteľa armádneho športového klubu Dukla Banská Bystrica, plukovníka vo výslužbe Ivana Čierneho do hodnosti brigádny generál vo výslužbe.
 • 2019 Menovaný Čestný občan Čadce
 • 2019 Sieň slávy kysuckého športu
 • 2020  Zlatý odznak slovenského futbalového zväzu
 • 2021  Sieň slávy slovenskej atletiky
 • 2021 Pamätná medaila gen. J. Goliána  3.stupňa – klub generálov SR« späť