* 10.02.1969
† 30.12.2020

Vzdelanie:

1998 – 2003  – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
1983- 1988  –  Stredné odborné učilište chemické Svit

Priebeh služby:

od 1. 6. 2018 – prezident PZ

2016 – 2018 – generálny riaditeľ SKIS MV SR 
2012 – 2016 – 1. viceprezident PZ
2012 – zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite
2010 – starší referent OVK OKP Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Žiline
2008 – 2010 – riaditeľ odboru STRED Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ
2005 – 2008 – vedúci oddelenia odhaľovania odboru STRED ÚBOK PPZ
2004 – 2005 – vedúci oddelenia odhaľovania odboru boja proti organizovanej kriminalite STRED ÚBOK PPZ
2000 – 2004 – starší referent špecialista oddelenia Žilina OOTČ STRED ÚOTČ SKFP PPZ
1999 – 2000 – starší referent oddelenia Žilina OOTČ STRED ÚOTČ SKFP PPZ
1998 – 1999 – starší referent oddelenia OTČ Žilina ÚOTČ SKFP PPZ
1997 – 1998 – starší referent operatívneho oddelenia OKP KR PZ Žilina
1997 – starší referent ONK OKP OR PZ Martin
1994 – 1997 – starší referent ONK OKP OV PZ Martin
1993 – referent ONK OKP OV PZ SR Martin
1991 – 1993 – inštruktor skupiny obrany a telesnej prípravy OV PZ SR Martin
1990 – 1991 – starší inšpektor OO PZ Martin OV PZ Martin
                                         OO PZ SR Liptovský Hrádok OV PZ SR LM
                                         OO VB Liptovský Hrádok OS ZNB LM
1989 – 1990 – frekventant PÚ VB pre SR Pezinok

« späť