* 26.04.1934
† 26.05.2024

Po ukončení základnej školy absolvoval v rokoch 1947 – 1953 gymnázium s maturitou v Púchove. Na gymnáziu sa prihlásil do Ženijno-technického učilišťa v Litoměřicích, ktoré ukončil 1.9. 1956. Z učilišťa ho vyradili v hodnosti poručíka a stal sa vojakom z povolania. V nasledujúcich dvoch rokoch bol veliteľom chemickej čaty 16. Streleckej divízie (od 8.9. 1958) v Brne a potom, po reorganizácii, prečíslovaní a redislokácii zväzku, veliteľom 6. roty chemickej ochrany 4. motostreleckej divízie v Havlíčkovom Brode až do 30.7. 1962.

V rokoch 1962 – 1967 bol poslucháčom Fakulty veliteľsko-inžinierskej na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne. Počas štúdia bol 1.10. 1963 pový-

šený do hodnosti kapitána.

Po skončení akadémie ho ustanovili za dôstojníka chemického oddelenia štábu 20. motostreleckej divízie Západného vojenského okruhu v Karlových Varoch. Funkciu vykonával od 30.7. 1967 do 21.8. 1969.

Dňa 1.5. 1968 bol povýšený do hodnosti majora. Od konca augusta 1969 do začiatku mája 1972 vykonával funkciu náčelníka 2. radiačného strediska vo Východnom vojenskom okruhu v Trenčíne. Pre odchodom na štúdium Vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR (VA GŠ OS ZSSR) K.J. Vorošilova v Moskve bol 1.4. 1972 povýšený do hodnosti podplukovníka.

Od mája 1972 do júla 1974 bol poslucháčom vojenskej akadémie v Moskve a po jej skončení menovaný za náčelníka chemického vojska Západného vojenského okruhu. V tejto funkcii bol 1.11. 1975 povýšený do hodnosti plukovníka.

V rokoch 1977 – 1983 bol najprv zástupcom náčelníka chemického vojska Ministerstva národnej obrany (3.11. 1977 do 6.10. 1981) a potom náčelníkom chemického vojska Ministerstva národnej obrany.

Koncom roka 1979 absolvoval dvojmesačný Vyšší akademický kurz proti VA GŠ OS ZSSR K.J. Vorošilova v Moskve.

Vo funkcii náčelníka chemického vojska MNO ho 1.5. 1982 prezident republiky vymenoval do hodnosti generálmajora.

Z funkcie náčelníka chemického vojska MNO bol odvolaný 8.1. 1983 a 31.5. 1983 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a preložený do zálohy.

Generálmajor Ing. Ervín Ľahký žije v Beluši, okres Púchov.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1962,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1975,   Rad červenej hviezdy – 1978,   Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. st. – 1978,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),     

« späť