* 28.09.1927
† 01.08.2018

Po absolvovaní obecnej školy v rodnej obci a maturite na II. štátnom gymnáziu v Bratislave roku 1947 nastúpil v roku 1948 základnú vojenskú službu ktorú do 15.10. 1948 vykonával ako príslušník pešieho pluku 20 v Košiciach.

Odtiaľ ho prevelili na Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Po jej absolvovaní 1.7. 1950 mu bola udelená hodnosť poručíka a zároveň bol prijatý do čs. armády ako dôstojník z povolania.

21.9. 1951 nastúpil ako poslucháč veliteľského odboru na Tankovej fakulte Vojenskej technickej akadémie A. Zápotockého (VTA AZ) v Brne. V priebehu štúdia bol 7.7. 1952 povýšený na nadporučíka. Z VTA AZ ho vyradili 27.2. 1953 a

následne poverili funkciou náčelníka štábu 103. mechanizovaného pluku v Mladej, kde ho zastihlo aj povýšenie na kapitána (1.9. 1955).

Dňa 10.12. 1955 sa stal veliteľom 9. tankosamohybného pluku v Hlohovci a od 25.8. 1958 veliteľom 33. tankového pluku v Kroměříži. Počas výkonu tejto funkcie bol 1.10. 1958 povýšený do hodnosti majora.

Od 20.9. 1960 bol vymenovaný za zástupcu veliteľa 14. motostreleckej divízie  v Olomouci (od 1.9. 1962 14. tankovej divízie) a v tejto funkcii zotrval až do 8.6. 1966.

Dňa 1.5. 1963 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a následne absolvoval od 1.10. 1963 do 10.7. 1964 Vyšší akademický kurz vševojskového smeru a tankového vojska na VTA AZ v Brne, ktorý ukončil v špecializácii veliteľsko-štábnej.

Dňa 8.6. 1966 bol vymenovaný do funkcie zástupcu veliteľa 18. Motostreleckej divízie v Prešove (po 1.9. 1966 premenovanej na 14. tankovú divíziu).

V apríli až v auguste 1968 bol vyslaný do prípravnej školy pre štúdium v zahraničí na Vojenskej politickej akadémii K. Gottwalda (VPA KG) v Prahe. Po ukončení prípravného kurzu na VPA KG nasledovalo od 1.9. 1968 do 5.7.1970 štúdium na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR V.J. Vorošilova. V priebehu štúdia bol 1.5. 1969 povýšený na plukovníka generálneho štábu. Súčasne mu bolo priznané označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt.).

Po návrate zo ZSSR bol 29.10. 1970 menovaný za veliteľa 3. motostreleckej divízie v Kroměříži.

Dňa 20.11. 1972 ho povýšili do funkcie náčelníka oddelenia bojovej prípravy – zástupcu veliteľa 4. vševojskovej armády v Písku a 16.10. 1973 do funkcie náčelníka štábu – 1. zástupcu veliteľa tohto zväzu.

1.10. 1974 ho prezident republiky vymenoval do hodnosti generálmajora.

Od 21.10. 1976 bol prevelený k Východnému vojenskému okruhu (VVO) v Trenčíne, kde do 19.10. 1985 vykonával funkciu zástupcu veliteľa VVO pre civilnú ochranu. V rámci výkonu tejto funkcie absolvoval od 11.5. 1977 do 12.7. 1977 dvojmesačný kurz ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva proti zbraniam hromadného ničenia v Moskve.

Poslednou funkciou v rámci pôsobenia v armáde bol poverený 19.10. 1985, keď sa stal náčelníkom Posádkovej správy Bratislava.

Dňa 31.1. 1990 bol preložený do zálohy a odišiel do dôchodku.

Generálmajor Ing. Ján Puškár je ženatý a žije v Bratislave.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1955,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1960,   Orden Krasnoj zvezdy – 1972 (sov),   Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. st. – 1975,   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1990,   Odznaka Braterstwa Broni – 1981 (poľ),   Medaille für Waffenbrüderschaft in Gold – 1985 (NDR),   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2012 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2013 (KGSR),    

 

« späť