* 25.09.1933
† 27.12.2013

ŽIVOTOPIS :

Narodený 25.9.1933 vo Vrbici

 

Na kariéru vojaka z povolania sa začal pripravovať krátko po skončení základnej školy, keď sa prihlásil do Školy dôstojníckeho dorastu v Košiciach. V rokoch 1952 – 1954 bol žiakom Šturmanského a spojovacieho učilišťa v Chrudime, so špecializáciou na rádiotelegrafiu. Po skončení učilišťa v hodnosti poručíka bol 31.7.1954 prijatý za vojaka z povolania.

Ako absolvent učilišťa bol odvelený do 4. roty leteckých zabezpečovacích prostriedkov v Košiciach na funkciu veliteľa systému „LUČ 1“. Po roku bol menovaný za veliteľa svetlotechnickej čaty (od 13.10.1955 do 6.11.1957), potom za letovoda operátora v 7. Stíhacom leteckom pluku v Košiciach (od 6.11-1957 do 8.9.1959) a napokon vykonával funkciu staršieho letovoda operátora 7. Stíhacieho leteckého pluku v Piešťanoch (od 9.9.1959 do 14.6.1960).

V období rokov 1960až 1967 bol letovodom operátorom 2. školského leteckého pluku v Košiciach a starším letovodom operátorom plukovného stanovišťa vo Vyššom leteckom učilišti v Košiciach. V rokoch 1971 – 1973 študoval na Leteckej fakulte VAAZ v Brne. Po skončení akadémie bol pridelený Generálnemu štábu ČSĽA, správe pre zahraničné styky.

Najskôr vykonával funkciu staršieho dôstojníka pre riadenie činnosti vojenských a leteckých pridelencov v ČSSR a potom bol starším dôstojníkom pre spoluprácu so zahraničím. V rokoch 1976 – 1983 pôsobil ako náčelník skupiny organizovania spolupráce so zahraničím oddelenia zahraničných stykov. V tejto funkcii bol 1.7.1974 povýšený na podplukovníka a 1.5.1980 na plukovníka.

V rokoch 1983 – 1986 pracoval ako zástupca náčelníka oddelenia zahraničných stykov a 9.4.1986 sa stal náčelníkom oddelenia.

Dňa 1.5.1988 ho prezident ČSSR menoval do hodnosti generálmajora. Od 1.1.1989 do 13.1.1990 vykonával funkciu zástupcu náčelníka správy zahraničných vzťahov GŠ ČSĽA. Následne od 4.2.1990 pôsobil vo funkcii  vojenského a leteckého pridelenca ČSSR vo Varšave a Helsinkách. Od 1.1.1993 vykonával funkciu vojenského a leteckého pridelenca Českej republiky a po uvoľnení z Armády ČR a prijatí do služobného pomeru vojaka z povolania Armády Slovenskej republiky  22.2.1993 bol vo funkcii vojenského a leteckého pridelenca vo Varšave. Dňom 30.1.1994 odišiel do zálohy.

Žije v Prahe.

VYZNAMENANIA : 

Za službu vlasti (1957), Za zásluhy o obranu vlasti (1960), Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st., Za vynikajúcu prácu (1985), sov. 70 let Vooruženych Sil SSSR (1988) a ďalšie.

« späť