* 09.08.1945
† 21.10.2022

Po absolvovaní jedenásťročnej strednej školy s maturitou nastúpil v roku 1962 na Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Štúdium neukončil a v novembri 1966 odišiel pracovať ako baník do OKD Ostrava v bani Víťazný február. Tam pôsobil do mája 1968 a následne bol zamestnaný ako brigádnik na rekonštrukcii lanovky v Krkonošiach.

Základnú vojenskú službu nastúpil 15.8. 1968 v posádke Rožnov pod Radhošťom. Po absolvovaní poddôstojníckej školy vo Zvolene ho premiestnili k 11. Stíhaciemu leteckému pluku v Žatci, kde od 11.1. 1969 do 30.7. 1970 vykonával funkciu veliteľa družstva radiačného a chemického prieskumu a potom funkciu výkonného práporčíka roty. Po  ukončení základnej  vojenskej služby pracoval ako 

brigádnik vo Vojenských lesoch v Kamenici nad Cirochou.

Dňa 1.2. 1971 ho prijali do služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti rotmajstra v 103. tankovom pluku v Humennom. Tam vykonával funkcie výkonného práporčíka, veliteľa čaty a dva roky velil rote výcvikových tankov vo Vojenskom výcvikovom priestore Valaškovce.

K 1.5. 1974 po vykonaní dôstojníckych skúšok, bol povýšený do hodnosti podporučíka a 2.9. 1974 začal interné štúdium na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska (VVŠ PV) hrdinu ZSSR kpt. O. Jaroša vo Vyškove. V priebehu štúdia bol 1.5. 1977 povýšený na poručíka.

Po absolvovaní VVŠ PV ho dňom 15.8. 1977 ustanovili do funkcie náčelníka štábu práporu 103. tankového pluku a 21.8.1979 na vlastnú žiadosť vymenovali do funkcie zástupcu veliteľa práporu.

Dňa 1.5. 1980 bol mimoriadne povýšený do hodnosti nadporučíka. K 19.8. 1980 bol na základe konkurzu vymenovaný do funkcie staršieho pobočníka ministra národnej obrany ČSSR. Na tomto poste zotrval do 18.12. 1988. V rokoch 1982 – 1985 absolvoval špeciálny externý kurz na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve. Dňom 19.12. 1988 bol vymenovaný za náčelníka všeobecného oddelenia Kancelárie ministra národnej obrany ČSSR. Počas služby na MNO bol vždy mimoriadne povýšený – 1.10. 1981 na kapitána, 1.10. 1984 na majora a 1.10. 1987 na podplukovníka.

V tom čase vykonal rad zahraničných misií. Od 1.4. 1991 do 31.5. 1992 bol náčelníkom oddelenia protokolu a listov Kancelárie ministra obrany Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Na vlastnú žiadosť bol po dosiahnutí vekovej hranice dňa 31.5. 1992 prepustený do zálohy.

Po vzniku samostatnej republiky bol 16.3.1993 prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania Armády SR v hodnosti podplukovníka a 1.7. toho roka mimoriadne povýšený na plukovníka. Na Ministerstve obrany SR vykonával funkciu náčelníka oddelenia protokolu úradu MO SR, po reorganizácii riaditeľa protokolu MO SR a neskôr riaditeľa odboru protokolu MO SR. Bol autorom mnohých dôležitých interných dokumentov, nevyhnutných pre fungovanie rezortu po rozdelení bývalej federácie. K 14.12. 1994 z dôvodu výkonu politickej funkcie požiadal o prepustenie zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Do konca roka 1998 pôsobil ako štátny tajomník MO SR. Dňa 20.8. 1998 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora v zálohe. V tomto období zároveň pôsobil ako člen Rady obrany štátu a člen slovenskej časti medzivládnej Komisie na dokončenie vyrovnania majetku po bývalej ČSFR. Významnou mierou sa zasadil o vyslanie prvého slovenského kozmonauta do vesmíru na úkor zníženia dlhu Ruskej federácie voči Slovenskej republike.

Od roku 1998 do roku 2002 bol poslancom Národnej rady SR a členom výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Generálmajor v.v. Ing. Jozef Gajdoš žije v Zemplínskych Hámroch.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1978,   Odznak Braterstwa Broni – 1982 (poľ),   Za zásluhy o obranu vlasti – 1983,

Medaille der Waffenbruderschaft in Gold – 1984 (nem),   Za ukreplenie bojevogo sodružestva – 1985 (sov),   Medalla de la Amiistad de armes – 1986 (kub),   Za zásluhy o ČSĽA I. st. – 1988,   70 let Vooružennych sil SSSR – 1988 (sov),   Za upevňovanie priateľstva v zbrani – 1990,   Pamätná medaila k 50. výročiu oslobodenia Slovenska a konca 2. sv. vojny – 1995,   Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),

« späť