* 12.01.1932
† 10.10.2019

ŽIVOTOPIS :

Narodený 12.1.1932 v Rakovciach nad Ondavou

Civilné vzdelanie ukončil štúdiom na päťročnom gymnáziu v Michalovciach v roku 1949. Následne nastúpil do Vojenskej školy J. Žižku z Trocnova v Spišskej Novej Vsi, ktorú ukončil maturitnou skúškou v roku 1952. Potom nastúpil do Leteckého učilišťa v Dolnom Kubíne. Ako žiak tohto učilišťa postupne absolvoval leteckú prípravnú školu (1.7. – 22.12.1952), pilotnú školu elementárnu v Prešove v rámci 2. leteckého školského pluku v Prešove (23.12.1952 – 30.6.1953), pilotnú školu pokračovaciu (1.7.1953 – 21.12.1953) v 3. leteckom školskom pluku v Trenčíne. Výcvik pilota skončil bojovým bitevným výcvikom v 4. leteckom školskom pluku v Prostějove (22.12.1953 – 14.8.1954). Po jeho skončení bol dňom 15.8.1954 vymenovaný do hodnosti poručíka a premiestnený k 17. stíhaciemu leteckému pluku na letisku Hradčany, kde zotrval do 15.9.1954, keď ho premiestnili ako pilota k 6. stíhaciemu leteckému pluku v Hájnikoch. Tam ho povýšili do hodnosti nadporučíka (21.11.1956). Vo funkčnom zaradení „pilot“ bol do 3.2.1957, keď ho nasledujúcim dňom ustanovili do funkcie zástupcu veliteľa pre politické veci 4. Letky 6. stíhacieho leteckého pluku. Funkciu ZVP vykonával do 1.10.1957, keď ho ustanovili za veliteľa roja 6. stíhacieho leteckého pluku v Hájnikoch. Túto funkciu zastával až do 30.9.1960, s krátkym prerušením jej výkonu, keď bol v období od 19.9.1958 do 4.1.1959 pilotom prepadovej letky materského stíhacieho leteckého pluku v Hájnikoch. Počas výkonu funkcie veliteľa roja získal kvalifikáciu pilota 2. Triedy vo výcvikovej skupine pilotov stíhacieho letectva (1.1.1960).

Od 1.10.1960 do 15.6.1966 bol letovodom letky 6. stíhacieho leteckého pluku v Hájnikoch. Počas výkonu funkcie letovoda ho povýšili do hodnosti kapitána (1.12.1960). V tomto období absolvoval aj dvojmesačný zdokonaľovací kurz letovodov letiek v Leteckom učilišti v Košiciach (3.1.1960 – 31.3.1962). V období od 15.6.1966 do 30.8.1966 bol poslucháčom prípravnej školy pre štúdium v zahraničí pri Vojenskej politickej akadémii K. Gottwalda v Prahe. Po jej absolvovaní ho vyslali na štúdium do Vojenskej leteckej akadémie J. A. Gagarina v Monine v ZSSR, ktoré ukončil 16.7.1970. Počas štúdia ho povýšili do hodnosti majora (1.3.1967). Po skončení štúdia v zahraničí ho premiestnili na Správu letectva a vojsk protivzdušnej obrany štátu MNO.

Od 10.8.1970 bol ustanovený do funkcie staršieho letovoda Vyššieho leteckého učilišťa v Košiciach (od 1.5.1971 v hodnosti podplukovníka),v ktorej zotrval až do 20.1.1972. Nasledujúcim dňom ho premiestnili k 7. armáde protivzdušnej obrany štátu (PVOŠ) a dňom 10.3.1972 ustanovili do funkcie staršieho letovoda oddelenia stíhacieho letectva veliteľstva 2. divízie PVOŠ v Brne. Z tejto funkcie ho 3.5.1972 vyslali do prípravnej školy pre štúdium v zahraničí pri Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne. Po jej absolvovaní bol vyslaný na dvojročné štúdium vo Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve, ktoré ukončil 9.7.1974. Po návrate do vlasti vykonal v období od 18.8. – 20.11.1974 stáž v 10. leteckej armáde, vo funkčnom zaradení náčelníka štábu 34. stíhacej bombardovacej leteckej divízie v Čáslavi. Po jej skončení ho ustanovili do vyššie uvedenej veliteľsko-štábnej funkcie, ktorú vykonával do 31.10.1975, keď ho v hodnosti plukovníka (od 1.5.1975) najskôr ustanovili za náčelníka štábu – zástupcu veliteľa 34. Stíhacej bombardovacej leteckej divízie (1.11.1975) a následne za veliteľa tejto divízie (19.12.1975).

Dňa 1.10.1978 ho prezident ČSSR vymenoval do hodnosti generálmajora a dňom1.10.1978 bol ustanovený za náčelníka – rektora Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach.

Počas výkonu tejto funkcie absolvoval dvojmesačný Vyšší akademický kurz pri Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve, špecializácia veliteľsko-štábna, operačno-strategická (2.11. – 27.12.1981).

Vo funkcii náčelníka školy zotrval do 31.5.1990, keď ho prepustili zo služobného pomeru vojaka z povolania, po splnení podmienok nároku na výsluhový dôchodok a nasledujúcim dňom ho preložili do zálohy.

Žije v Košiciach.

 

VYZNAMENANIA :

Za službu vlasti (1957), Za zásluhy o obranu vlasti (1965), Pamätná medaila k 30. Výročiu národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou (1975), Rad červenej hviezdy (1977), čestný titul a odznak Zaslúžilý vojenský letec ČSSR (1977), sov. 60 let Vooružennych Sil SSSR (1978), Za zásluhy o výstavbu (1982), viet. Rad priateľstva (1985) a ďalšie.

« späť