* 16.02.1941
† 19.06.2018

Po maturite na jedenásťročnej strednej škole v Handlovej absolvoval v rokoch 1958-1963 štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vysokoškolského štúdia absolvoval vojenskú katedru. V septembri 1963 nastúpil vojenskú základnú službu na Vojenskom obvodovom súde (VOS) v Pardubiciach, odkiaľ bol vo februári 1964 preložený na VOS-2 v Prahe (Vojenský letecký súd). Tam bol dňa 1.9. 1964 prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti nadporučíka justície, s určením pre výkon praxe na tomto súde.

V decembri 1965 na ministerstve spravodlivosti – Správe vojenských súdov v Prahe zložil justičnú skúšku. Potom od začiatku februára 1966 pôsobil vo funkcii sudcu kandidáta na VOS v Litoměřiciach. V júni 1966 bol Národným zhromaždením zvolený za sudcu z povolania vojenského súdu a zložil predpísaný sudcovský sľub.

Následne pôsobil vo funkcii predsedu senátu VOS v Litoměřiciach. V júli 1968 bol odvelený vykonávať sudcovskú funkciu na VOS v Bratislave.

Dňa 1.9. 1968 bol povýšený do hodnosti kapitána a v decembri premiestnený na Východný vojenský okruh (VVO). V januári 1969 bol ustanoveným do funkcie zástupcu náčelníka oddelenia pre zastupovaciu činnosť veliteľa VVO v Bratislave, ktorú vykonával až do novembra 1978, keď prevzal funkciu náčelníka Vojenského oddelenia pre zastupovaciu činnosť v Bratislave – Správy právnej služby Federálneho ministerstva národnej obrany. Medzitým bol dňa 1.10. 1972 povýšený do hodnosti majora, dňa 1.5. 1978 do hodnosti podplukovníka a dňa 1.5. 1983 do hodnosti plukovníka.

V septembri 1992 sa stal náčelníkom Vojenského úradu pre právne zastupovanie – Správy právnej služby FMO v Bratislave. V novembri 1992 bol Splnomocnencom vlády SR ustanoveným ako predstaviteľ zmocnenca na vytvorenie Ministerstva obrany SR a Veliteľstva Armády SR pre oblasť právnu a medzinárodný dohovor o vzájomnej spolupráci medzi Armádou SR a Armádou ČR.Od decembra 1992 pôsobil aj ako právny expert Splnomocnenca vlády SR pre delenie majetku bývalej Česko-slovenskej armády a poverenec ministra obrany SR na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o podmienkach prechodu práv a povinností.

V roku 1999 bol Ministrom obrany SR ustanovený splnomocnencom pre doriešenie štruktúr právnej služby MO SR.

Od 1.1. 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania vo funkcii náčelníka a od septembra 1994 vo funkcii riaditeľa Vojenského úradu pre právne zastupovanie MO SR. V tejto funkcii pôsobil až do konca septembra 2001.V decembri 1994 bol vo Washingtone D.C. ustanovený za čestného člena Vojenského trestného apelačného súdu USA.

Dňa 30.5. 1997 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora. S touto hodnosťou po splnení podmienky nároku na výsluhový dôchodok a splnení záväzku na profesionálnu službu bol na vlastnú žiadosť dňa 15.12. 2001 prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Generálmajor JUDr. Ján Vido je ženatý a žije v Bratislave.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od roku 2006.

Od roku 2004 bol členom prípravného výboru. Po konštituovaní stavovskej organizácie Klub generálov SR v apríli 2006 bol zvolený za jej prvého riadneho predsedu.

V súčasnej dobe je Čestný predseda Klubu generálov Slovenskej republiky

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1975, Za zásluhy o obranu vlasti – 1980, Za vynikajúcu prácu – 1985, Rad červenej hviezdy – 1979, Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1989, Za zásluhy o ochranu hraníc ČSSR – 1989, Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1999, Pamätná medaila ministra obrany k 60. výročiu skončenia druhej svetovej vojny – 2005, Pamätná medaila UN-Veterán Slovakia – 2008, Pamätná medaila ministra obrany SR k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2009 (KGSR), Pamätná medaila 65 let Pobedy v Velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945 – 2012 (ukr), Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR), Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB),

« späť