* 21.06.1947
† 07.06.2020

V roku 1962 ukončil základnú osemročnú školu v Prahe. V rokoch 1962 – 1965 bol žiakom Vojenskej školy Jana Žižku z Trocnova v Bratislave.

Vyššie vojenské učilište trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu ZSSR armádneho generála L. Svobodu vo Vyškove na Morave absolvoval roku 1968 a v hodnosti poručíka bol ustanovený za veliteľa tankovej čaty 15. tankového pluku v Miloviciach. Po následnej reorganizácii útvarov ČSĽA bol premiestnený s útvarom do posádky Martin. Od roku 1969 velil tankovej rote a 1.9. 1971 bol povýšený do hodnosti nadporučíka. V tom istom útvare pôsobil v rokoch 1973 – 1974 ako zástupca veliteľa práporu pre bojovú prípravu a v rokoch 1974 – 1976 ako veliteľ tankového práporu.

Dňom 1.9. 1976 bol povýšený do hodnosti kapitána a súčasne vyslaný na inter né štúdium do Vojenskej akadémie M. V. Frunzeho v Moskve.

Po skončení štúdia vykonával od novembra 1979 funkciu veliteľa 64. tankového pluku v Leviciach. K 1.10. 1980 bol povýšený do hodnosti majora.

Od roku 1981 pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa 13. tankovej divízie v Topoľčanoch. Po povýšení do hodnosti podplukovníka bol dňom 1.9. 1984 vyslaný na Vojenskú akadémiu Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve, kde študoval špecializáciu veliteľsko-štábnu, operačno-strategickú. Po absolvovaní akadémie sa vrátil do funkcie zástupcu veliteľa tankovej divízie v Topoľčanoch, v ktorej bol 1.9. 1987 povýšený do hodnosti plukovníka s priznaným označením (gšt). Na začiatku októbra 1987 bol ustanovený za veliteľa 13. tankovej divízie a od septembra 1989 pôsobil ako náčelník oddelenia bojovej prípravy – zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu v Trenčíne. Dňa 1.5. 1990 ho prezident ČSFR vymenoval do hodnosti generálmajora. Od novembra 1990 zastával funkciu náčelníka štábu – 1. zástupcu veliteľa VVO.

V trom istom roku absolvoval štvormesačný kurz NATO v Defence College v Ríme a následne bol poverený dočasným výkonom funkcie veliteľa Vojenského veliteľstva Východ.

Po zániku čs. federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky (ASR). Dňom 1.1. 1993 vykonával funkciu náčelníka hlavného štábu veliteľstva ASR v Trenčíne. Dňom 1.9. 1994 bol vymenovaný za stáleho člena Kolégia náčelníka Generálneho štábu Armády SR. V rokoch 1994 – 1998 zastával funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu Armády SR pre operačné plánovanie. K 18.9. 1998 bol povýšený do hodnosti generálporučíka. Od 10.12. 1998 bol vymenovaný za člena kolégia ministra obrany SR. Od 1.5. 1999 na záver svojej vojenskej kariéry pôsobil vo funkcii náčelníka správy personálneho manažmentu GŠ ASR.

Dňom 30.12. 1999 bol prepustený na základe vlastnej žiadosti a po splnení podmienok nároku na výsluhový dôchodok zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Od 15.5. 2001 pracoval vo Vojenskom opravárenskom podniku 027, š.p. v Trenčíne na odbore krízového riadenia. Od roku 2006 až do 31.12. 2012 zastával funkciu vedúceho odboru Krízového riadenia v tomto podniku. Dňom 31.12. 2012 odišiel na plný starobný dôchodok.

Generálporučík Ing. Pavel Honzek má dvoch synov a žije v Trenčíne.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od roku 2006. Od roku 2004 bol členom prípravného výboru. V rokoch 2006 až 2010, 2012 – 2014 bol členom Rady KG SR.

 

Vyznamenania

 

Za službu vlasti – 1975, Za zásluhy o obranu vlasti – 1980, Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st. – 1984, Za ukreplenie bojevogo sodružestva – 1985, Za upevňování přátelství ve zbrani – 1986 (čes), Pamätná medaila 35 rokov vzniku Civilnej ochrany – 1987, Pamätná medaila 35 rokov vzniku Zväzarmu – 1988, Rad červenej hviezdy – 1989, Za zásluhy o československú ľudovú armádu I. st. – 1989, Pamätná medaila Vojenskej akadémie Rakúskej armády – 1995, Medaila za službu v mierových misiách Armády SR V. st. – 1998, Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1998, Pamätná medaila maršala Žukova – 1998 (ukr), Medaila obrancu vlasti – 1999 (ukr), Pamätná medaila ministra obrany SR k 15. výročiu vzniku OS SR – 2008, Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2009 (KG SR), Pamätná medaila Hurbanovských bojovníkov – 2009 (KG SR), Pamätná medaila ministra obrany SR Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti – 2010, Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 2013 (KG SR), Medaila Batyr šavagaty“ – 2013 (kazachst), Medaila Dôstojnickej solidarity – 2013 (MKV), Pamätná medaila náčelníka GŠ OS SR k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2013, Medaila Ministerstva vnutrennich sprav Ukrajiny – 2013 (ukr), Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KG SR),

 

 

« späť