* 17.02.1949
† 11.07.2010

Životopis

V rokoch 1964-67 študoval na Vojenskej škole J. Žižku z Trocnova v Moravskej Třebovej. Po úspešnom ukončení štúdia sa stal poslucháčom Vojenskej akadémie A. Zápotockého v Brne, odbor tankový a automobilový. Akadémiu ukončil v lete 1972, keď bol aj prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka a s titulom inžinier. Následne vykonával funkcie zástupcu veliteľa pre technické veci (ZVTV) tankového práporu v rokoch 1972-73, ZVTV 64. tankového pluku v Leviciach v rokoch 1974-79 a ZVTV 13. tankovej divízie v Topoľčanoch v rokoch 1979-85. V rokoch 1985-90 pôsobil ako náčelník štábu vyzbrojovania a technického zabezpečenia na veliteľstve Východného vojenského okruhu v Trenčíne. Súbežne s výkonom tejto funkcie absolvoval v roku 1986 Vyšší akademický kurz na Tankovej akadémii maršala ZSSR R. J. Malinovského v Moskve a trojsemestrálne postgraduálne interné štúdium na Vojenskej akadémii v Brne. Po jeho ukonční v roku 1991 bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu. V rokoch 1991-92 zastával pozíciu zástupcu veliteľa pre výzbroj na Vojenskom veliteľstve Východ v Trenčíne.Po rozdelení Československa pokračoval od 1. 1. 1993 v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky. Služobne bol zaradený do funkcie riaditeľa sekcie logistiky Ministerstva obrany SR. Dňa 25. augusta 1994 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajora. Potom pôsobil na MO SR ako generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry a po jej reorganizácii ako generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory obrany a neskôr sekcie vyzbrojovania. Dňa 20. 8. 1998 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálporučíka a v súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR k 5. 1. 2002 na generálporučíka. v Rokoch 2001-2002 vykonával funkciu riaditeľa Inštitútu strategických štúdií MO SR. Následne do roku 2006 pôsobil vo funkcii pridelenca obrany SR v Kyjeve. Po dovŕšení vekovej hranice 57 rokov na odchod generálov do zálohy a po uvoľnení z funkcie odišiel z aktívnej vojenskej služby.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1978Za zásluhy o obranu – 1983Za upevnenie vojenskej spolupráce (sovietske) – 1985Rad červenej hviezdy – 1988Za zásluhy o Československú ľudovú armádu – 1990Pamätná medaila k 50. výročiu SNP – 1994Medaila Národnej obrany (francúzska) – 1995Pamätná medaila ministra obrany SR I. st.- 1998 Za službu v mierových misiách Armády SR V. st. – 1998Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 200010. rokov ozbrojených síl Ukrajiny (ukrajinská) – 200360. výročie oslobodenia Kyjevskej oblasti (ukrajinská) – 200460. výročie víťazstva nad fašizmom (ukrajinská) – 2005Za zásluhy o rozvoj mesta Belaja Cerkev (ukrajinská) – 2005Pamätná medaila MO SR k 60. výročiu ukončenia 2. sv. vojny – 2005Za vernosť Ozbrojeným silám SR – 200615. rokov Ozbrojených síl Ukrajiny (ukrajinská) – 2007Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR – 2008a ďalšie

« späť