Kalinov bol v septembri 1944 prvou slovenskou obcou oslobodenou spod vplyvu nacistického Nemecka. Na spomienkových oslavách pri tejto príležitosti sa 18.9.2021 v obci pri Pamätníku oslobodenia v mene rezortu MO SR konali oslavy, ktoré začali pietnym aktom položenia vencov. Osláv sa zúčastnili poslanci NR SR, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany SR Daniel Bednár, veliteľ pozemných síl genmjr . Ing. Ivan Pach, veliteľ 2. mbr.  plk. Ing. Slavomír Verčimák, zástupcovia samospráv aj Prešovského samosprávneho kraja, občianske združenia a občania. Za Klub generálov SR položili veniec generál v.v. Ing. Milan Maxim,  genmjr. v.v. Ing.Ján Čmilanský a brig. gen. v.v. doc. Ing. František Bartko, CSc..

« späť