Rok 2021

Ocenenie jubilanta v Prešove
24.05.2021 | Aktuality | Rok 2021

ňa 24.mája 2021 v Prešove oslávil svoje 93. narodeniny plk.v.v. František Orlovský, jeden z mála ešte žijúcich aktívnych účastníkov SNP. Náš oslávenec sa zúčastnil viacerých bojov proti nemeckým fašistickým jednotkám, od Baťovian cez Donovaly až po Liptov. V službe v ozbrojených silách strávil 42 rokov života v rôznych funkciách

viac


Odovzdanie klubových vyznamenaní KG SR
27.05.2021 | Aktuality | Rok 2021

Rada KG SR na svojom zasadnutí dňa 16.7.2020 rozhodla o ocenení aktívnej spolupráce s KG SR našich sympatizantov a podporovateľov. Ale pretrvávajúce protipandemické opatrenia v priebehu roku 2020 až do týchto dní nám znemožnili uskutočniť tento symbolický akt odovzdania udelených vyznamenaní

viac