Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa vojnových veteránov sa dňa 10.11.2021 o 15,00 hod pri Pamätníku príslušníkov západného odboja na Šafárikovom námestí v Bratislave uskutočnila pietna spomienka na všetkých hrdinov bojujúcich za národ a slobodu ďalších generácií.

Spomienku zorganizovalo Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR. Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer pri pamätníku zdôraznil obdiv a úctu voči všetkým vojnovým veteránom. „Nadčasové hodnoty pre nich znamenali viac ako strach. Nebáli sa vsadiť do boja o lepšiu budúcnosť ani svoj život, a to či už so zbraňou v ruke, alebo iným spôsobom,“ vyzdvihol.

Svojim príhovorom zaujal veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR Nigel Baker, ktorý prehovoril k prítomným peknou slovenčinou.

Pietneho aktu sa zúčastnili a vence k pamätníku položili i delegácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu generálov SR a ďalších občianskych združení.

Príslušníkov Ozbrojených síl SR zastupoval náš člen zástupca náčelníka GŠ OS SR genpor. Ing. Ľubomír Svoboda, za KG SR sa zúčastnili gen.v.v. Ing. Milan Cerovský, genmjr.v.v. JUDr. Michal Vaľo a gen.v.v. JUDr. Oto Lobodáš. 

« späť