V priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa dňa 13. septembra 2021 konala konferencia pri príležitosti Storočnice protilietadlovcov na Slovensku. V roku 2021 si na Slovensku okrem 100. výročia vzniku prvého útvaru protivzdušnej obrany na našom území pripomíname i 70. výročie vzniku rádiotechnického vojska, 30. výročie od príchodu útvaru  VU 4405 na Slovensko, dnešnej protilietadlovej raketovej brigády („plrb“) Nitra, a 20. rokov od zrušenia najväčšieho útvaru PVO – 37. plrb Pezinok, bývalej 186. plrb Pezinok.

Konferenciu organizovali predseda Klubu generálov SR, bývalý náčelník GŠ OS SR, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, pplk. v.v. Ing. Ladislav Zahradník za aktívnej súčinnosti AOS Liptovský Mikuláš, Veliteľstva Vzdušných síl OS SR a príslušníkov plrb Nitra, útvaru, ktorý je dnes jediným nositeľom tradície PVO v OS SR.   

Na podujatí sa stretli bývalí i súčasní príslušníci zložiek protivzdušnej obrany zo Slovenska i z Českej republiky. Medzi sebou privítali Generálneho riaditeľa SEĽUZ MO SR Martina Jakála, zástupcu veliteľa vzdušných síl brigádneho generála Ladislava Dovhuna, Rektora AOS Jozefa Putteru, riaditeľa VHÚ plukovníka Miloslava Čaploviča, ale aj zástupcu veliteľa 25. protilitetadlového raketového pluku Armády ČR zo Strakoníc plukovníka gšt. Ladislava Stolárika.

Pri otvorení konferencie boli prinesené historické a súčasné bojové zástavy útvarov protivzdušnej obrany a zaznela hymna Slovenskej republiky. Vystupujúci na konferencii vo svojich príspevkoch mapovali 100 rokov od oficiálneho vzniku 3. protilietadlovej batérie Bratislava 151. delostreleckého pluku Praha, ako prvej protilietadlovej jednotky na území Slovenska, dňa 1. februára 1921.

V prednáškach vojenskí historici a vojenskí pamätníci priblížili historické míľniky vývoja útvarov a výzbroje protivzdušnej obrany na území Slovenska. Brigádny generál Dovhun vo svojom vystúpení načrtol aj  perspektívu ďalšieho rozvoja protivzdušnej obrany v rámci OS SR. Na záver podujatia boli zaslúženým príslušníkom útvarov a zložiek protivzdušnej obrany odovzdané Pamätné listy, Pamätné mince a publikácia s históriou PVO.

Účastníci konferencie si mohli následne prezrieť pripravenú výstavu a na nádvorí akadémie súčasnú i bývalú techniku rádiotechnického vojska a protilietadlového raketového vojska. Program konferencie ukončil spoločný banket, čo využili účastníci na neformálne diskusie.

Konferencie sa zúčastnili viacerí členovia KG SR: genpor, v.v. Ing. Peter Vojtek, genpor. v.v. Ing. Marián Áč, genmjr. v.v. Ing. Peter Novotňák, brig.gen. v.v. Doc. Ing.Boris Ďurkech, CSc. a brig.gen. Ing. Ladislav Dovhun,    

Foto: MO SR Jozef ŽIAK

« späť