Vážení členovia KG SR na základe konzultácie s umeleckým kováčom p. Tomášom Achsom je možnosť opäť zabezpečiť výrobu “ Šable honor KG SR “ pre členov KG SR na základe informácie zverejnenej v tomto príspevku. Cena šable s kompletným príslušenstvom je stanovená na 3000,- EUR. Dodacia lehota po vyplnení záväznej objednávky je do 6 mesiacov, formulár objednávky bude záujemcom zaslaný dodatočne, podmienkou na začatie výroby je záloha vo výške 500,- EUR na účet KG SR. Uzávierka objednávok je do 30.11.2021.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u gen. Gaplovského na č.0905511422 alebo e-mail: t.gaplovsky@gmail.com.

« späť