Rada KG SR na svojom zasadnutí dňa 16.7.2020 rozhodla o ocenení aktívnej spolupráce s KG SR našich sympatizantov a podporovateľov. Ale pretrvávajúce protipandemické opatrenia v priebehu roku 2020 až do týchto dní nám znemožnili  uskutočniť tento symbolický akt odovzdania udelených vyznamenaní.

                Ale konečne prišiel ten deň, keď sme sa mohli 27.5.2021 stretnúť na rokovaní Rady Klubu a dobehnúť zameškané a nesplnené úlohy. Program nášho rokovania bol bohatý, veď sme sa okrem iného zaoberali organizačným a personálnym zabezpečením výročnej členskej schôdze, ktorá sa mala uskutočniť už pred rokom.

                Aj napriek tomu sme si našli čas a pozvali sme medzi nás ocenených p. Branislava Neumaira, ktorému sme odovzdali Pamätnú medailu gen. Jána Goliana  II. stupňa, p.Jána Marka, ktorému sme odovzdali Pamätnú medailu gen. Jána Goliana III. stupňa, no bohužiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemohol dostaviť p. Radek Hrábek a tak Pamätnú medailu gen. Jána Goliana II. stupňa za neho prevzal gen. Svetozár Naďovič – vedúci Regionálnej skupiny Sever KG SR. Medaile im boli udelené za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s KG SR a pri príležitosti 25. výročia vzniku Zväzu vojakov SR.

                Ocenení na záver slávnostného  aktu poďakovali za ocenenie a vyjadrili presvedčenie, že majú záujem aj naďalej  s KG SR spolupracovať pri rôznych významných podujatiach. Gen. Naďoviča sme požiadali o odovzdanie pozdravu p. Radkovi Hrábekovi so želaním skorého uzdravenia.

« späť