„Ten národ nezahynie! Našim povstaním dali sme mu
národu tak dlho bezmennému, dej
a to je najväčšie mravné pôsobenie.“

Ľudovít Štúr

Dňa 26. septembra 2009 Klub generálov SR v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom si prvýkrát na slávnostnom  zhromaždení občanov uctil Deň Ozbrojených síl SR na historickom pietnom mieste – pri mohyle Dušana Jurkoviča na Prietržskej ceste. Okolie pamätníka sa Klub generálov SR zaviazal zrekonštruovať a dotvoriť dňa 22.9.2008, čo na tomto mieste pripomína základný kameň. Práce prebehli za riadenia a financovania klubu a mesta. Teda od roku 2009 sa centrálne oslavy Dňa Ozbrojených síl SR konajú na mieste, ktoré nám pripomína boj a víťazstvo Hurbanovských dobrovoľníkov, ktorý sa odohral práve dňa 22.9.1848. Tento dátum, deň 22. september, bol vyhlásený Dňom Armády SR rozkazom ministra obrany SR Jána Siteka č. 84 z 25. novembra 1997. Po roku 2002 bola Armáda SR premenovaná a odvtedy si pripomíname Deň Ozbrojených síl SR.

Tak ako v roku 2020 i tento rok sa z dôvodu protipandemických opatrení  nemohla osláv zúčastniť verejnosť. Členovia Klubu generálov SR preto dňa 22. 9. 2021 položili k pamätníku na Prietržskej ceste veniec samostatne a v pietnej spomienke si uctili nielen bojovníkov rokov meruôsmych ale i tých súčasných, našich vojakov, príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorý sú dnes nositeľmi a pokračovateľmi tejto tradície.

Po pietnej spomienke sme navštívili na radnici primátora mesta Brezová pod Bradlom pána Mgr. Jaroslava Cirana a podpísali sme sa do kroniky mesta.

Pripomenutia si Dňa Ozbrojených síl SR sa zúčastnili: genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr. v.v. Ing. Juraj Baránek, gen. v.v. Ing. Milan Cerovský, genpor. v.v. Ing. Peter Gajdoš, gen. v.v. JUDr. Oto Lobodáš, PhD., genmjr. v.v. Ing. Svätozár Naďovič.    

« späť