V dňoch 22. – 23. októbra 2021 pri príležitosti Dňa vojnových veteránov si v Únii vojnových veteránov SR uctili pamiatku padlých kolegov, ale aj obetí vojnových konfliktov na medzinárodnej konferencii „Fórum vojnových veteránov“, vysadením Hája vojnových veteránov a Pochodom vďaky.

Všetky tri podujatia za účasti vzácnych hostí ako napr. veľvyslanec Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Nigel Baker (prevzal záštitu nad vysadením Hája vojnových veteránov), pridelenec obrany RF Sergej Solomasov, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. biskup František Rábek, primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš (prevzal záštitu nad konferenciou), generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR Martin Jakál, partizán a hrdina SNP Vladimír Strmeň, predstavitelia partnerských veteránskych organizácií z Česka, Poľska, Rakúska a Maďarska a mnoho ďalších, sa uskutočnili v krásnom prostredí Vysokých Tatier.

Prvý deň podujatia 22.októbra 2021 sa v Novej Polianke uskutočnila odborná konferencia s názvom „Fórum vojnových veteránov“  na tému „Vojnoví veteráni v občianskej spoločnosti“. Na konferencii sa zúčastnilo okolo stovky vojnových veteránov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a Veľkej Británie a Severného Írska.

Na konferencii odzneli referáty zástupcov Ministerstva obrany SR, Únie vojnových veteránov SR, Akadémie ozbrojených síl  gen. M. R. Štefánika, Centra starostlivosti pre PrV a VV ozbrojených síl SR a vystúpili aj zahraniční hostia zo zúčastnených krajín. Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo, keď po obede  účastníci konferencie vysadili v priestoroch parku v Novej Polianke Háj vojnových veteránov pre uchovanie pamiatky na obete vojnových tragédií a konfliktov.

Za Klub generálov Slovenskej republiky sa konferencie zúčastnili brig.gen.v.v. Ing. Boris Ďurkech a genpor.v.v. Ing. Marián ÁČ, ktorý sa účastníkom konferencie prihovoril:

Vážený pán predseda Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky a členovia predsedníctva únie vojnových veteránov, vážení vojnoví veteráni, vážení predstavitelia ministerstva obrany Slovenskej republiky, vážení predstavitelia generálneho štábu OS Slovenskej republiky, vážení predstavitelia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, vážení zahraniční hostia, dámy a páni.

Ďakujemza možnosť Vás pozdraviť v mene Klubu generálov Slovenskej republiky, ale aj vo svojom mene ako  vojnový veterán z operácie OSN 1993-1994 Libéria, ECMM 1998-1999 Bosna a Hercegovina a EUMM 2003-2006 Balkán.

Náš Klub generálov Slovenskej republiky je nepolitické, nestranné občianske združenie,  ktoré je   vrcholovou profesijnou stavovskou organizáciou profesionálnych vojakov, generálov, generálov v zálohe a generálov vo výslužbe, ako aj generálov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.

Náš Klub generálov  Slovenskej republiky  aktívne spolupracuje s podobnými občianskymi združeniami, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám SR, ozbrojeným bezpečnostným zborom a ozbrojeným zborom na území Slovenskej republiky a s podobnými organizáciami iných štátov.

Príslušníci klubu generálov SR sú nápomocní pri rozvoji Ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.

Klub vyvíja svoju činnosť aj pri zachovávaní a podporovaní prezentácie vojenskej histórie, napomáha pri starostlivosti o vojnové hroby,  pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami.

Klub generálov Slovenskej republiky vyslovuje uznanie Únii vojnových veteránov Slovenskej republiky za jeho dlhoročnú aktivitu na poli starostlivosti o vojnových veteránov.

V mene Klubu generálov Slovenskej republiky prajem dnešnej konferencii plodné úspešné  rokovanie a teším sa na referáty a diskusiu  k téme Vojnový veteráni v občianskej spoločnosti.“

« späť