V malebnej obci Čierny Potok  na juhozápade okresu Rimavská Sobota, v piatok 20.8.2021 tiekla opäť najcennejšia tekutina krv! Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov armádneho generála Ludvíka Svobodu a miestny Obecný úrad v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou pracovisko Banská Bystrica už po 16 – raz zorganizovali odber najcennejšej tekutiny, jedinečnej k záchrane života a obnove zdravia, ľudskej krvi.

Hneď od 07,30 hod. postupne darovalo túto najcennejšiu tekutinu 20 darcov. O tom, že Slovanská kvapka krvi SNP organizovaná v obci Čierny Potok je známa už na celom Slovensku svedčí aj účasť darcov, celkovo ich prišlo až 30.

Po skončení odberu krvi sa o 11.00 hodine uskutočnil pietny spomienkový akt a kladenie vencov k pamätníku odvlečených občanov – Slovákov z obce a okolitých osád do koncentračného tábora dňa 4.11.1944 maďarskými fašistami, ktorí nakoniec zahynuli v koncentračnom tábore Flossenburg, kde boli popravení i slovenskí generáli Ján Golian, Rudolf Viest, Štefan Jurech a Augustín Malár.

Vence položili príbuzní obetí fašizmu, zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR pán Anton Griev, zástupci miestnych organizácií SZPB a za Klub generálov SR a motoklub Despatch Riders LE MC genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek.

V príhovoroch JUDr. Jozef Pupala , zástupca  vyslanectva RF v SR pán Anton Griev a genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek pripomenuli zhromaždeným význam Slovenského národného povstania pre obyvateľov  Slovenska okupovaných maďarskými fašistami ako nádej na skorú slobodu, ako aj účasť mužov z obce Čierny Potok v SNP a v radoch 1.Čs.samostatného zboru v ZSSR, významnú pomoc SNP zo strany ZSSR, ale aj účasť napríklad Ondreja Šinara – Šmála z Rim.Soboty-Tomašovej ako kapitána Červenej armády, ktorý padol pri obrane Sevestopoľa už 28.8.1941!

V Čiernom Potoku sme strávili už tradične príjemné chvíle, o úspešnosti podujatia svedčí i fakt, že počet účastníkov sa každým rokom zvyšuje.

« späť