Dňa 23.3.2021 sa uskutočnilo rozlúčkové stretnutie s pridelencom obrany Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku st. plk. Hui JIA. Na stretnutí boli ďalej prítomní nastupujúci pridelenec obrany st. plk. WANG Fei, asistent pridelenca obrany pplk. YAN Dou a asistent KG SR mjr. Ing. Daniel Brodzianský. Pridelenec obrany st. plk. HUI Jia vo svojom príhovore uviedol, že počas jeho 6 ročného pôsobenia mal možnosť bližšie sa oboznámiť s históriou a tradíciami Slovenska a spoznal aj množstvo zaujímavých a významných ľudí, pričom si vytvoril aj veľa priateľských vzťahov. Súčasne predstavil novonastupjúceho pridelenca st. plk. Wang Fei a vyslovil presvedčenie, že v tejto dobrej spolupráci bude ďalej pokračovať. Osobitne poďakoval členom KG SR za veľmi dobrú spoluprácu pri organizovaní a účasti na mnohých významných podujatiach. Tajomník KG SR gen. Tibor Gaplovský poďakoval za toto zhodnotenie vzájomnej spolupráce a ocenil, že do vlasti sa vracia s pozitívnymi pocitmi.

Z poverenia predsedu KG SR gen. Františka Blanárika tajomník KG SR gen. Gaplovský odovzdal odchádzajúcemu pridelencovi st. plk. Hui JIA klubové vyznamenanie Záslužný kríž gen. Rudolfa Viesta 1. stupňa / zlatý /, publikáciu GENERÁLI a drobné darčekové predmety, za čo úprimne poďakoval a zaželal členom Klubu veľa dobrého zdravia a pozitívnej energie pri realizácii ďalších významných podujatí.

« späť