Dňa 1. októbra 2021 oslávila protilietadlová raketová brigáda (plrb) Nitra za prísnych protiepidemiologických opatrení 30. výročie redislokácie z posádky Stříbro (v Českej republike) do posádky Nitra. Tri dekády histórie tohto útvaru deklarujú nielen vojenský organizovaný a vycvičený celok na obranu vzdušného priestoru našej krajiny, ale tiež zodpovedný otvorený prvok pomáhajúci verejnosti vždy, keď si to situácia vyžaduje. Nitrianska brigáda „protilietadlovcov“ sa môže prezentovať svojou bojovou pripravenosťou na najvyššej úrovni. Pozitívne výsledky získané pri cvičeniach doma aj v zahraničí, nasadenie v štruktúrach NATO a mierových misiách a schopnosť udržiavať zložité bojové systémy PVO v nepretržitej prevádzke sú jasným ukazovateľom jej kvalít a tvrdej práce.     

Na slávnostný nástup boli pozvaní bývalí príslušníci plrb, profesionálni vojaci aj civilní zamestnanci, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a budovanie útvaru. Na slávnostnom nástupe sa zúčastnili: generálny tajomník služobného úradu MO SR JUDr. Peter Kozák, PhD., bývalý NGŠ OS SR a veliteľ plrb generálporučík v.v. Peter Vojtek,  ZNGŠ generálporučík Ľubomír Svoboda, zástupca veliteľa vzdušných síl a bývalý veliteľ plrb brigádny generál Ladislav Dovhun, náčelník PVO VzS OS SR  podplukovník Ján Bálint, bývalý zástupca veliteľa vzdušných síl a veliteľ plrb plukovník v.v. Vladimír Kováč, veliteľ 25. protilietadlového raketového pluku Strakonice podplukovník Ing. Jaroslav Sekanina, bývalí velitelia plrb a bývalí náčelníci štábu plrb, ako aj velitelia útvarov VzS OS SR a zástupcovia klubov vojenských dôchodcov Nitra-Krškany, Nitra-Zobor, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a predstavitelia miestnej správy a samosprávy.

Historické východiská vzniku brigády a odkaz bojovníkov Tobruku, ktorý hrdo nosia profesionálni vojaci s modrými znakmi na pravom ramene, siaha až do čias 2. svetovej vojny. Príslušníci plrb nadväzujú na históriu československých jednotiek, ktoré sa počas vojny zúčastnili protinemeckých bojov pri obrane Tobruku. Významné míľniky reorganizácie a modernizácie plrb zdôraznili vo svojich príhovoroch prvý veliteľ útvaru podplukovník v.v. Vincent Feketevízi, ZNGŠ generálporučík Ľubomír Svoboda a  bývalý veliteľ útvaru, brigádny generál Ladislav Dovhun, ktorý poprial brigáde veľa ďalších úspechov a splnených úloh.

Na záver svojho prejavu poďakoval plukovník Paňko bývalým veliteľom plrb:

,,Ako súčasnému veliteľovi, je mi cťou, že práve teraz pri takejto významnej „okrúhlici“, ktorá je písaná zlatými písmenami, môžem úprimne a s hrdosťou povedať, že sa podarilo nadviazať na prácu a výsledky našich predchodcov a pokračovať v ich započatej práci.“

Vyzdvihol tiež kvality a nespočetné hodiny príslušníkov brigády strávených v operáciách v boji proti pandémií koronavírusu, pretože práve plrb zohrala v posledných mesiacoch v Nitrianskom kraji kľúčovú úlohu pri riešení asistenčných úloh v boji proti ochoreniu Covid-19.

Po príhovoroch nasledoval slávnostný akt udelenia pamätných plakiet a slávnostný pochod jednotiek brigády. Ukončením oficiálnej časti slávnostného nástupu bola pre pozvaných hostí pripravená statická ukážka techniky, ktorou plrb disponuje a recepcia, kde si predovšetkým bývalí velitelia zaspomínali na obdobie ich aktívnej vojenskej služby.

Velitelia plrb Nitra udržujú tradíciu spolupráce s verejnosťou a na tento slávnostný nástup boli preto pozvaní i členovia spolupracujúcich občianskych združení: Klubu generálov a  Klubov Zväzu vojakov SR. Podujatia sa zúčastnil predseda KG SR a tiež bývalý veliteľ plrb Nitra v rokoch 2003 – 2005 genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek.    

« späť