Tohtoročné Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici sa konali odlišným spôsobom, ako po iné roky. Z dôvodu pandemických opatrení bol prístup do areálu Pamätníka SNP počas oficiálneho programu umožnený iba obmedzenému počtu nahlásených hostí. Osláv sa zúčastnili spolu s troma najvyššími ústavnými činiteľmi Slovenskej republiky aj predstavitelia rezortu obrany – minister obrany Jaroslav Naď, štátny tajomník Marian Majer a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko spolu so slovenskou vojenskou generalitou.

Slávnostné podujatie o 11,00 hodine už tradične odštartovalo preletom leteckej techniky vzdušných síl – tohto roku to boli viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Po položení vencov oficiálnymi hosťami, vojnovými veteránmi a delegáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bola vztýčená štátna vlajka Slovenskej republiky a zaznela hymna Slovenskej republiky. Následné prejavy najvyšších ústavných predstaviteľov boli doplňované vystúpeniami umelcov. V emotívnom prejave 93 – ročný Vladimír Strmeň, priamy účastník SNP, vyzval Slovákov na udržiavanie odkazu SNP a vysokých hodnôt, za ktoré v ňom i on osobne bojoval. Vyzval i na zachovanie výnimočného postavenia Múzea SNP v budúcnosti.

V súčasnosti je evidovaných celkovo 315 žijúcich účastníkov národného boja za oslobodenie. Z uvedeného počtu má 45 osôb na základe žiadosti priznané postavenie vojnového veterána.

Po ukončení oficiálnej časti osláv o 13,00 hodine a odchode oficiálnych hostí bol areál pamätníka otvorený pre verejnosť. Vtedy sme mohli položiť vence i my spolu so zostávajúcimi delegáciami ostatných občianskych združení. Tohtoročné oslavy boli iné i v tom, že oficiálny program bol narušovaný piskotom a výkrikmi verejnosti, čo neprispelo k slávnostnej atmosfére.   

Za Klub generálov SR sa osláv zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a brig.gen.v.v. PaedDr. Ivan Čierny. 

« späť