Tak ako každý rok, aj 9.mája 2021 aj napriek pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam sa na Slavíne uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny. A krásne májové slnečné počasie a vôňa kvitnúcich orgovánov vytvorilo skutočne sviatočnú atmosféru, čo bolo vidieť na tvárach všetkých prítomných účastníkov, starých ale aj tých mladších. Úsmev, aj napriek prežitému utrpeniu počas vojny, bolo vidieť aj na tvárach prítomných priamych účastníkov oslobodzovacích bojov počas najtragickejšej vojny v Európe v polovici 20. storočia. O tom, že prišli tí, ktorí chceli prísť a vedeli prečo prišli svedčia aj pripojené fotografie. Áno prišli si uctiť pamiatku 6845 vojakov Červenej armády, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní Bratislavy v apríli 1945, ale aj ďalších, ktorí sa zaslúžili o náš lepší život v mieri. Preto na tieto historické skutočnosti nikdy nezabúdajme a pripomínajme ich aj ďalším generáciam a nedopusťme súčasné snahy o prekrúcanie historických faktov.

Spomienkové stretnutia sa uskutočnilo za prítomnosti veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku p. Igora Bratčikova a jeho delegácie, zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR, Klubu generálov SR, Únie vojnových veteránov, Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika ako aj ďalších občianskych združení a spoločenských organizácií. Za Klub generálov SR položili k pamätníku Kyticu vďaky predseda KG SR genmjr.v.v. Ing. František Blanárik, tajomník KG SR gen.v.v. JUDr. Tibor Gaplovský a členovia Regionálnej skupiny Západ KG SR – gen.v.v. Ing. Milan Cerovský, genmjr. v.v. Ing. Milan Stráňava, genmjr. v.v. Ing. Juraj Baránek, genmjr.v.v. Ing. Martin Babiak a pplk. v.z. Ing. Igor Daxner – bývalý sekretár KG SR.

« späť