Dňa 28. októbra 2021 sa stretla rodina a priatelia Marcela Jurecha na starom cintoríne v Bošáci, aby uložili urnu s jeho popolom do hrobu. Želaním Marcela bolo, aby jeho ostatky odpočívali v tomto nádhernom kraji, s ktorým je spojený život jeho otca a v ktorom i on sám vyrastal.

Spolu s najbližšou rodinou sa zišlo i množstvo priateľov, pre ktorých Marcel, syn generála II. triedy Štefana Jurecha, tak veľa znamenal. Marcel bol známy svojou priateľskou povahou, láskou k lietaniu, vojenskej službe a neutíchajúcou snahou očistiť meno svojho otca, ktorý bol popravený spolu s ďalšími tromi slovenskými generálmi nemeckými nacistami v koncentračnom tábore vo Flossenbürgu.

Náš priateľ pplk. Ing. Marcel Jurech tak odpočíva v rodnom kraji, symbolicky v jednom hrobe i so svojim otcom a matkou.

Po pietnom akte na cintoríne sme si na námestí obce položením venca pri buste generála II. triedy Štefana Jurecha, uctili i tohto bojovníka proti fašizmu a nacizmu. Vytvorenie tohto pamätníka inicioval práve Marcel a na jeho otvorení sa podieľal i KG SR.

Dôstojný pietny akt sa podarilo zorganizovať KG SR vďaka spolupráci a pomoci veliteľa Posádky Trenčín, ktorým je veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr. Ing. Ivan Pach, a starostu obce Daniela Juráčka. 

Za KG SR sa pietneho aktu zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek a genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič. Zúčastnili sa i naši podporovatelia Braňo Neumair a Miloš Vašek.

« späť