Slávnostným odovzdaním bojovej zástavy 1. mb odovzdal 31. augusta 2021 funkciu veliteľa 1. mb v Topoľčanoch brigádny generál Ivan Balog prostredníctvom veliteľa Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajora Ivana Pacha preberajúcemu veliteľovi plukovníkovi Alexandrovi Kollárikovi. Na slávnostný ceremoniál, ktorý sa uskutočnil za prítomnosti príslušníkov Veliteľstva 1.mb, práporov a jednotiek v podriadenosti 1.mb v sprievode ich veliteľov, prijali pozvanie aj zástupca náčelníka Generálneho štábu – náčelník štábu OS SR genmjr. Štefan Kovács, bývalý náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. v.v. Peter Vojtek, hlavní funkcionári Veliteľstva pozemných síl, predstavitelia Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, štátnej správy, ako aj ďalší hostia.

Po odznení štátnej hymny SR a prečítaní personálnych rozkazov náčelníka Generálneho štábu OS SR, nasledoval symbolický akt odovzdania a prevzatia funkcie, ktorý zúčastnení spečatili svojím podpisom do oficiálnych dokumentov, ako aj zápisom do útvarovej kroniky. Počas dnešného slávnostného ceremoniálu vystúpil pred nastúpené jednotky genmjr. Kovács, ktorý na úvod tlmočil pozdrav od náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka. Počas svojho príhovoru vyzdvihol význam doterajšej činnosti príslušníkov brigády v Topoľčanoch:

“Za posledný rok a pol prvá brigáda plnila rôzne výcvikové úlohy, ale aj neľahké úlohy mierového života v súvislosti s riešením situácie spojenej s pandémiou COVID-19. Aj v týchto ťažkých časoch ste ukázali, že práca je pre Vás všetkých zároveň aj poslaním, a že svojou vysokou úrovňou, odbornou a profesionálnou pripravenosťou dokážete zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy. Preto chcem poďakovať veliteľovi 1.mb brigádnemu generálovi Ivanovi Balogovi za kus odvedenej práce nielen v prospech u prvej brigády, ale aj v prospech celých pozemných síl. Dňom 1.9.2021 ste ustanovený do funkcie Zástupcu veliteľa pozemných síl a verím, že Vašou dlhoročnou snahou a profesionálnym prístupom k plneniu úloh sa novej funkcie ujmete so cťou.”

Novému veliteľovi genmjr. Kovács zaželal, aby na jeho novej veliteľskej funkcii bol naďalej zodpovedný, svedomitý a pracovitý ako doteraz. So svojimi príhovormi ďalej vystúpili aj odchádzajúci a novoustanovený veliteľ brigády:

“Dnes sa Vám prihováram posledný krát, ako veliteľ prvej mechanizovanej brigády. Počas dva aj pol roka sme spoločne splnili množstvo náročných úloh, ktoré ste si plnili zodpovedne a svedomito, za čo Vám patrí moja vďaka.“

 Brig.gen. Balog, ktorý vo funkcii veliteľa 1.mb pôsobil od 1.3.2019, sa na záver svojho vystúpenia rozlúčil so slovami: “Bolo mi cťou veliť 1. mechanizovanej brigáde.” Novoustanovený veliteľ brigády plk. Kollárik poďakoval brig.gen. Ivanovi Balogovi za vytvorenie podmienok a priestoru, počas ktorého mohol brigádu prevziať.

“Mojou prioritou v rámci pôsobenia vo funkcii veliteľa brigády bude nielen udržať pretrvávajúci stav, ale zároveň zvyšovať úroveň vycvičenosti veliteľov a štábov, mladých dôstojníkov a poddôstojníkov, ako aj výcvik vojsk”,

dodal na záver plk. Kollárik. Pred slávnostným pochodom nastúpených jednotiek, ktorým bol ceremoniál ukončený, vystúpil bývalý náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. v.v. Peter Vojtek – prvý viceprezident Zväzu vojakov SR a predsedu Rady klubu generálov SR, ktorý v mene Zväzu vojakov SR udelil brigádnemu generálovi Balogovi vyznamenanie “HVIEZDA Zväzu vojakov SR”. Poďakoval v mene členov KG SR a ZV SR príslušníkom 1. mb za výborné plnenie úloh, udržiavanie odkazu SNP, odchádzajúcemu a nastupujúcemu veliteľovi poprial v nových funkciách veľa úspechov Slávnostnú atmosféru a dôstojnosť celého aktu odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa prvej brigády dodala účasť príslušníkov Čestnej stráže OS SR a Vojenskej hudby OS SR.

Za KG SR sa slávnostného aktu zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a genmjr. v.v. Ing. Ján Pančík.

« späť