Pri príležitosti 76. výročia vypálenia obce Kalište nacistickými vojskami počas 2. svetovej vojny sa dňa 14.8.2021 na mieste tejto tragickej udalosti uskutočnila pietna spomienka. Vzdať úctu všetkým, ktorí prišli o život v dôsledku nacistických represálií ako pomsty za pomoc partizánom, prišiel aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer.

„Všetky obete z obce Kalište, ktorú bez ľútosti zdevastovali nemecké jednotky, sú mementom krvavých dôsledkov vojny a totality. Na druhej strane však odkazujú na obrovskú odvahu ľudí, ktorí sa rozhodli vzoprieť tomuto útlaku. Je nesmierne dôležité pripomínať si udalosti dejín a ponaučiť sa z nich tak, aby sa chyby a hrôzy minulosti už nikdy neopakovali,“ zdôraznil štátny tajomník M. Majer.

Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania jedným z hlavných partizánskych centier. Vypálená bola 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách nemeckými jednotkami a jej obyvatelia boli vyvraždení.

Priestor Kališťa je od februára 1961 Národnou kultúrnou pamiatkou. Tohtoročná pietna spomienka bola súčasťou už 15. ročníka Stretnutia generácií organizovaného Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Banská Bystrica a Múzeom SNP Banská Bystrica.

Súčasťou delegácie MO SR bol zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR brig.gen. Ing. Ladislav Dovhun, za Klub generálov SR k pamätníku  položili veniec genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák a genmjr.v.v. Ing. Jozef Dunaj.

« späť