Dňa 11. 11. 2021 sme si o 11,11 hod. pripomenuli 103. výročie ukončenia Veľkej vojny, neskôr nazvanej 1. svetová vojna. V tento deň si pripomíname všetky vojnové obete a zvlášť vojnových veteránov. Stretli sme sa vo vojenskom objekte v Kubre, v ktorom bol vojnový cintorín s  pochovanými 771 vojakmi z deviatich štátov zrekonštruovaný Klubom generálov SR. Obnova cintorína bola ukončená v roku 100.výročia ukončenia 1. svetovej vojny a v roku 2019 bol cintorín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Práce riadil a najväčší podiel na obnove mal genpor.v.v. Ing. Pavel Honzek a do prác sa významne zapájal i genmjr.v.v. Ing. Gašpar Hozman. Obaja páni generáli už žiaľ nie sú medzi nami. Preto má toto pietne miesto pre nás zvláštny význam.

Pietny akt organizoval a zúčastnil sa ho veliteľ posádky Trenčín, veliteľ Pozemných síl OS SR, genmjr. Ing. Ivan Pach. Zúčastnil sa primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, delegácia KG SR, Zväzu vojakov SR a početní zástupcovia ďalších občianskych združení. K pietnemu aktu sme pozvali i manželky našich zosnulých generálov, pani Alenu Honzkovú a Zuzanu Hozmanovú.   

Na úvod sme položili k centrálnemu krížu vence a počas slovenskej štátnej hymny sme vzdali úctu obetiam vojen. Po príhovore a modlitbe sme k hrobom položili zapálené sviece. Pietny akt ukončili tóny večierky.

Potom sa delegácia KG SR spolu s pani Honzkovou a Hozmanovou odobrala na cintorín Trenčín – Juh. Tu sme si položením kytíc, zapálením kahancov a tichou spomienkou uctili našich zosnulých priateľov, generálov Pavla Honzka, Gašpara Hozmana a Mariána Mikluša.

Páni generáli, česť Vašej pamiatke, nezabúdame!

Pietnej spomienky sa za KG SR zúčastnili: genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. František Blanárik, gen.v.v. JUDr. Stanislav. Jankovič, genpor.v.v. Ing. Peter Gajdoš a genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič.    

Ďakujeme príslušníkov Veliteľstva Pozemných síl OS SR a podriadeným útvarom za organizáciu a zabezpečenie dôstojného pietneho aktu a pripomenutia si Dňa vojnových veteránov.

« späť