Dňa 21. septembra 2021 sa v hoteli Devín v Bratislave konalo prvé Medzinárodné svetové fórum Zjednotení za mier. 

Zjednotení za mier je medzinárodná mierová iniciatíva, ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle v spoločnom úsilí za mier, porozumenie a spravodlivosť. Zrodila sa na Slovensku pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny s cieľom hľadať účinnejšie formy medzinárodnej bezpečnosti a zabrániť vzniku ďalšieho svetového konfliktu. Jej programový dokument vydaný 6. mája 2015 vyzýva na hľadanie nového svetového poriadku, ktorý bude garantovať rovnakú bezpečnosť pre všetkých a na dôraznejšie úsilie o vytváranie kultúry mieru ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi. Ciele iniciatívy sú zverejnené na: http://www.zjednotenizamier.sk/co-predstavuje-iniciativa-zjednoteni-za-mier/.

Signatármi iniciatívy založenej v roku 2015 boli významné osobnosti ako napríklad bývalí prezidenti Slovenskej republiky Michal Kováč, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN Jan Kavan či umelci ako Peter Lipa, Pavol Hammel, Božidara Turzonovová, Mária Kráľovičová, Juraj Jakubisko, Adriana Kučerová, Pavol Barabáš.

Na prvom medzinárodnom fóre  Zjednotení za mier sa zúčastnil i člen KG SR genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, ktorý mal zároveň prednášku na tému “Odsun sovietskych vojsk z Československa 26.2.1990 do 27.6.1991”. Fóra sa zúčastnilo viacero významných hostí, diplomatov. Medzi nimi bol i náš podporovateľ Jozef Pupala, predseda MO SZPB arm.gen. Ludvíka Svobodu z Čierneho Potoka.    

« späť