V piatok 23. apríla 2020 sa o 10,00 hod. na Centrálnom cintoríne v Prešove konal pietny akt uloženia urny s popolom genmjr. Ing. Mariána Horského, ktorý nás nečakane opustil 11. decembra 2020 a pohreb s vojenskými poctami mal 16. decembra 2020. Dôstojný rámec pietneho aktu zabezpečovali vojaci 2. mb Prešov.

Po duchovnom slove a modlitbe sme k miestu uloženia urny položili vence a kytice a manželke pána generála odovzdal  náčelník GŠ OS SR gen. Daniel Zmeko Pamätný kríž Náčelníka GŠ OS SR – zlatý a predseda Klubu generálov SR genmjr.v.v. František Blanárik odovzdal Čestný kríž KG SR. Obe vyznamenania boli udelené in memoriam. Pietne podujatie ukončili tóny večierky a zapálenie sviec.Podujatia sa zúčastnili generáli: Daniel Zmeko, František Blanárik, Peter Vojtek, Miroslav Kováč, Jozef Blizman a Ján Čmilanský.


Pán generál, milý Marián, odpočívaj v pokoji!   

« späť