Dňa 29. júna 2021 vykonal náčelník generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko v rámci veliteľského zhromaždenia GŠ OS SR Vyhodnotenie prípravy OS SR v roku 2020 a za obdobie do 30.6.2021. Toto každoročné tradičné zamestnanie sa konalo za prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ministra obrany SR Jaroslava Naďa a ďalších významných hostí prvýkrát v Historickej budove NR SR v Bratislave.

Takto o tom na svojich stránkach informoval rezort obrany:

Vedenie Ministerstva obrany SR spolu s najvyšším velením Ozbrojených síl SR dnes diskutovalo o líniách ďalšieho napredovania rezortu. Rezort obrany sa chce sústrediť na personálne a materiálne zabezpečenie ozbrojených síl vrátane zásadných investícií do rokmi zanedbanej infraštruktúry a modernej techniky.

„Uvedomujem si, že na vykonávanie úloh, a teda aj napĺňanie slov vojenskej prísahy o službe vlasti potrebujú naši profesionáli nielen morálnu, ale aj personálnu a technickú podporu. Preto verím, že sa nám podarí realizovať plánované kroky pre zvýšenie ich početných stavov, aby najmä vo vypätých situáciách mohli rozložiť svoje sily,“ avizoval minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň priznal, že na ozbrojené sily sú kladené enormne vysoké nároky, no bez kvalitnej a modernej techniky je ich výkon značne obmedzený. „Takéto obmedzenie pri záchrane ľudských životov znamená zlyhanie štátu, ktoré nemôžeme dopustiť. Preto nás v najbližšej dobe čakajú zásadné modernizačné projekty – budovanie ťažkej mechanizovanej brigády, rekonštrukcia infraštruktúry, či investície do výstroje vojakov,“ priblížil šéf rezortu obrany.

V zmysle stabilného a systémového rozvoja je cieľom rezortu obrany pre nadchádzajúce obdobie dosiahnutie 2% HDP na obranu a tiež jasné potvrdenie euroatlantického ukotvenia Slovenskej republiky. „Sme členmi NATO, nebojíme sa to povedať a už vôbec sa nebojíme otvorene pomenovať hrozby, ktoré sme povinní eliminovať. Po 15 rokoch máme schválené zásadné dokumenty – obrannú a bezpečnostnú stratégiu, ktoré sú základom pre tvorbu zásadných opatrení v prospech budúcnosti nášho štátu,“ zdôraznil minister J. Naď.

Na stagnáciu v oblasti operačnej pripravenosti spôsobenú nedostatočnou personálnou naplnenosťou a najmä meškaním modernizačných projektov a problémami pri udržiavaní prevádzkyschopnosti zastaranej techniky poukázal aj náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko. „Ozbrojené sily SR sú poddimenzované a dlhodobo zápasia s obrovskými nedostatkami v oblasti infraštruktúry, ktoré sa naplno prejavili aj pri plnení úloh minulého roka, to všetko v kontexte komplikovaného a najmä nestabilného bezpečnostného prostredia s negatívnym výhľadom,“ povedal.


V rámci riešenia situácie náčelník Generálneho štábu OS SR gen. D. Zmeko ocenil konštruktívny a proaktívny prístup vedenia rezortu v snahe o stabilizáciu a rozvoj Ozbrojených síl SR, ako aj odhodlanie všetkých profesionálnych vojakov, ktorí aj napriek nasadeniu do boja s pandémiou naďalej plnili všetky úlohy a medzinárodné záväzky. „Aj po rozsiahlej asistencii v boji proti ochoreniu COVID-19 sa podarilo obnoviť výcvik ozbrojených síl hneď dvoma rozsiahlymi medzinárodnými cvičeniami, prakticky okamžite po ukončení pôsobenia v rámci domáceho krízového manažmentu, čo potvrdzuje pripravenosť OS SR plniť všetky stanovené úlohy,“ uzavrel
.

Na toto zamestnanie boli pozvaní i bývalí náčelníci GŠ OS SR. Zúčastnili sa okrem aktívnych generálov aj ďalší naši členovia – podpredseda Klubu genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a gen.v.v. Ing. Milan Maxim. 

Vojaci OS SR, ďakujeme za pomoc počas pandémie a prajeme do ďalšieho obdobia ešte lepšie podmienky pre službu a výborné plnenie úloh!  

« späť