Dňa 24.mája 2021 v Prešove oslávil svoje 93. narodeniny plk.v.v. František Orlovský, jeden z mála ešte žijúcich aktívnych účastníkov SNP. Náš oslávenec sa zúčastnil viacerých bojov proti nemeckým fašistickým jednotkám, od Baťovian cez Donovaly až po Liptov. V službe v ozbrojených silách strávil 42 rokov života v rôznych funkciách, posledných 12 rokov ako náčelník OVS v Prešove. Po ukončení  činnej služby aktívne pracoval v základnej organizácii SZPB v Lemešanoch pri Prešove, kde žije dodnes.

Pri príežitosti jeho životného jubílea bol slávnostne prijatý viceprimátorom mesta Prešov p. Feľbabom, ktorý mu odovzdal spomienkové predmety. Na návrh Oblastného výboru SZPB v Prešove mu KG SR udelil vyznamenanie “ Pamatnú medailu gen. Jána Goliana III. stupňa“, ktorú mu menom Klubu odovzdal člen Reginálnej skupiny Východ KG SR genmjr.v.v. Ing. Jozef Blizman.

« späť