Vzdať hold jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín Slovenska, ktoré formovali slovenskú identitu – generálovi M. R. Štefánikovi, prišli dňa 21. júla 2021 pri príležitosti 141. výročia jeho narodenia do rodnej obce Košariská minister obrany SR Jaroslav Naď a ďalší predstavitelia rezortu obrany, ozbrojených síl a občianskych združení.

Odkaz generála Štefánika je prameňom univerzálnych hodnôt, ktoré musíme za každých okolností chrániť. Pretože aj v súčasnosti majú pre našu spoločnosť nespochybniteľný význam a životnú dôležitosť. Práve vďaka hodnotám, akými sú sloboda a demokracia, dnes môžeme písať úspešný príbeh slovenskej štátnosti,“ povedal minister. Dodal, že svoje trvalé miesto v dejinách Slovenska si vybojoval nielen ako vedec, vojak, diplomat a zástanca národných a sociálnych práv Slovákov, ale aj ako neobyčajný človek, ktorý mal jedinečnú schopnosť napĺňať svoje ambiciózne sny.

Medzi najväčšie zásluhy jediného ministra vojny Československa patrí jeho kľúčová úloha pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny, čím sa zároveň významne pričinil o vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Slovenský astronóm, diplomat, či politik – gen. M. R. Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v obci Košariská. Tragicky zahynul pri prílete na letisko neďaleko Vajnor v Ivanke pri Dunaji.

Osláv sa zúčastnil genpor. Ľubomír Sloboda, za KG SR položili veniec k rodnému domu generála genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, gen.v.v. JUDr. Oto Lobodáš a za Spoločnosť M.R. Štefánika genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák.

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.“

« späť