Dňa 26.marca 2024 sa konala v obci Radvaň nad Dunajom na mieste vylodenia Sovietskej Dunajskej flotily, pietna spomienka pri príležitosti 79. výročia tejto dôležitej vojnovej operácie. Vojská Dunajskej flotily sa vylodili na priamy rozkaz veliteľa 2. Ukrajinského frontu maršála Malinovského, aby posilnili jednotky 7.gardovej armády útočiace od Hrona. Tie prekročili Hron severne od Štúrova po najväčšej tankovej bitke na území ČSR, ktorá sa odohrala pri obci Kamenín Výsledkom ich sústredeného úsilia bolo, že mesto Nové Zámky bolo oslobodené hneď na druhý deň od vylodenia a Komárno už 30.marca 1945. Nasadenie námorných síl v tomto regióne je aj v dnešnej dobe symbolické, lebo na tomto úseku sa stretávajú a následne sa vlievajú do Dunaja naše významné rieky: Váh, Hron, Ipeľ, Nitra a Žitava. Táto časť Slovenska patrila v tom čase po Viedenskej arbitráži Hortyovskému Maďarsku.

Pietnu spomienku organizovali zástupci Miestnej a Oblastnej organizácie SZPB v Komárne a Nových Zámkoch. Po prejavoch hostí prítomní položili k pamätníku symbolizujúcemu kýl lode kytice a vence. Na záver sme k pamätníku zasadili dve lipy.

Po pietnom akte, ktorého sa zúčastnili oproti minulému roku i členovia NR SR a omnoho viac účastníkov i mladých ľudí, sme sa odobrali na neformálne pohostenie.

Klub generálov SR sa pietnej spomienky už tradične zúčastňoval spolu s motoklubom Despatch Riders LE MC Slovak Republic. Za KG SR sa zúčastnili: genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek, genmjr.v.v. Ing. Ľudovít Gál, gen.v.v. Ing. Ivan Ševčík a podporovateľ nášho klubu pplk.v.v.JUDr. Gejza Gogh.

« späť