Rok 2024

Všetko dobré v novom roku 2024
11.01.2024 | Aktuality | Rok 2024

Hneď na začiatku roku dňa 9. januára 2024 sa stretla Rada Klubu generálov SR s priateľmi a podporovateľmi klubu. Po vyhodnotení splnenia úloh od posledného zasadania Rady v novembri 2023 sme si spresnili úlohy na ďalšie 3 mesiace a náš podiel na jednotlivých aktivitách.

viac