Rok 2024

Podpis MEMORANDA združeniami AVOZ SR
05.03.2024 | Aktuality | Rok 2024

Dňa 5. marca 2024 sa po ukončení pietnej spomienky na štyroch popravených slovenských generálov v objekte MO SR v priestoroch vojenskej kaplnky za prítomnosti generálneho vikára OS SR plk. Mons. PaedDr. Jozefa Michalova a generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martina Rímeša stretli predstavitelia Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky AVOZ SR.

viac


Všetko dobré v novom roku 2024
11.01.2024 | Aktuality | Rok 2024

Hneď na začiatku roku dňa 9. januára 2024 sa stretla Rada Klubu generálov SR s priateľmi a podporovateľmi klubu. Po vyhodnotení splnenia úloh od posledného zasadania Rady v novembri 2023 sme si spresnili úlohy na ďalšie 3 mesiace a náš podiel na jednotlivých aktivitách.

viac