Hneď na začiatku roku dňa 9. januára 2024 sa stretla Rada Klubu generálov SR s priateľmi a podporovateľmi klubu. Po vyhodnotení splnenia úloh od posledného zasadania Rady v novembri 2023 sme si spresnili úlohy na ďalšie 3 mesiace a náš podiel na jednotlivých aktivitách.

Po krátkej pracovnej časti nasledovalo neformálne posedenie v príjemnej a priateľskej atmosfére. Poďakovali sme našim podporovateľom za ich aktivitu a pomoc, zaspomínali sme na všetko, čo sa udialo v minulom roku, dohadovali a plánovali sme aktivity na rok nastupujúci.

Okrem členov Rady Klubu generálov SR sa milého stretnutia zúčastnili prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., plk. JUDr. Ján Marko, Ing. Branislav Neumair, Dr. Anton Hrnko a nakrátko nás navštívil i plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD.

Všetkým prajeme úspešné vykročenie do nového roka 2024,
mnoho smelých plánov, úspešných činov a pevné zdravie!

« späť