Slávnostnou inauguráciou dňa 14. marca 2024 bol do funkcie rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši uvedený plk. gšt. Aurel Sabó. Ide v poradí o 6. rektora AOS (a 14. rektora v rámci vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši). Do funkcie nastúpil 18. decembra 2023 po tom ako ho prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala na návrh ministra obrany Roberta Kaliňáka. Funkciu prevzal po predošlom rektorovi doc. Jozefovi Putterovi. 

Dnešná inaugurácia bola akademickým obradom, pri ktorom nastupujúci rektor dotykom na štátnu zástavu a slovami  „Spondeo et polliceor” zložil sľub akadémii a zároveň prijal reťaz rektora – jednu z insígnií školy – ako symbol svojej funkcie. Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnil rad významných hostí z rezortu obrany na čele s ministrom obrany Robertom Kaliňákom, akademickí hodnostári 20 vysokých škôl SR, vojenských škôl z Českej republiky a Maďarska, pridelenci obrany v SR, zástupcovia cirkví, spoločenských organizácií, podnikateľskej sféry regiónu, primátori okolitých miest, bývalí rektori vojenskej akadémie a príslušníci AOS. Jednou z hlavných priorít nového rektora je posilnenie kvality vzdelávania a výskumu na AOS. 

„Chcem, aby AOS bola schopná ponúknuť našim študentom a doktorandom moderné a relevantné vzdelanie, ktoré im umožní stať sa kompetentnými a profesionálnymi dôstojníkmi a odborníkmi. Chcem tiež podporovať vedeckú prácu a inovatívnosť našich pedagógov a výskumníkov, ktorí prispievajú k rozvoju vojenskej teórie a praxe“, uviedol rektor Sabó.

Akadémia ozbrojených síl predstavuje vojenskú vysokú školu medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti obrany a vojenstva. S príhovorom počas inaugurácie vystúpil i podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý v ňom vyzdvihol postavenie a význam akadémie: „Akadémia ozbrojených síl má byť základom novej budúcnosti celých OS SR a je dôležité, aby sme k tomu všetci spoločne prispeli.“ Za Slovenskú rektorskú konferenciu zagratuloval novému rektorovi jej prezident doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci programu vystúpili s hudobným číslom i pedagógovia z miestnej Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu.

Počas uplynulého funkčného obdobia rektora doc. Putteru sa AOS v rokoch 2020 a 2021 v spolupráci s MO SR podarilo úspešne zapojiť do 15 projektov z eurofondov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V nasledujúcom období plánuje rektor Sabó pokračovať v zlepšovaní materiálno-technického vybavenie AOS

Po boku nového rektora budú vo funkciách pôsobiť poverený prorektor pre vzdelávanie: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., prorektor pre kvalitu a rozvoj doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD., prorektor pre vedu doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., prorektor pre vojenské veci plk. gšt. Štefan Acsai a kvestor Ing. Dušan Mesároš.

Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnil zástupca NGŠ OS SR – náčelník štábu genmjr. Ing. Peter Babiar a za Klub generálov SR: genpor.v.v. Ing. Marián Áč, PhD., brig.gen.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MB, brig.gen.v.v. Ing. Juraj Krištofovič, genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák, genmjr.v.v. Ing. Jindřich Joch.

« späť