Dňa 9. mája 2024 si mesto Hurbanovo pripomenulo 79. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom. Osláv sa zúčastnilo už tradične viacero obyvateľov obce a žiakov miestnych škôl.

V úvode položili delegácie vence v centre mesta k pamätníku oslobodenia na námestí Konkolyho. Po hymne Slovenskej republiky nasledoval prednes básní žiačok slovenskej a maďarskej školy. Následne vystúpil s príhovorom primátor mesta p. Peter Závodský a po ňom predseda SZPB Komárno Pavol Tausk. Príjemné stretnutie ukončilo vystúpenie miestneho ženského speváckeho súboru Nezábudka.

Za KG SR sa zúčastnil a veniec položil genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek spolu s predsedom Dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo Štefanom Bognerom.

« späť