Dňa 6. mája 2024 sa nám končene podarilo zorganizovať stretnutie s našimi priateľmi z Klubu generálov Českej republiky, ktorých viedol ich predseda genpor.v.v. Ing. František Padělek, a s našim čestným členom genmjr.v.v. Martinom Roy Umbargerom, veliteľom Národnej gardy Indiana v rokoch 2004-2015. Pán generál Umbarger bol našim hlavným spolupracovníkom a koordinátorom, pri našom vstupe do NATO. V roku 2004 si pripomíname 30 rokov spolupráce s Národnou gardou Indiana.

Stretnutie bolo spojené s našou členskou schôdzou a začalo spoločným predstavením delegácií a klubov z Českej republiky a zo Slovenska. Túto príležitosť sme využili i na udelenie najvyššieho vyznamenania Klubu generálov SR – Čestného kríža genmjr.v.v. Umbargerovi za dlhoročnú spoluprácu a pomoc Ozbrojeným silám SR. Poďakovali sme ekonomickému námestníkovi GR ZVJS plk. Jozefovi Lančaričovi za ochotu a umožnenie nášho rokovania v tomto zariadení.

Následne sme sa presunuli do Kubry – Zábrania na pietny akt položenia vencov ako nášho vyjadrenia úcty obetiam vojen. Vojnový cintorín sme začali ako KG SR rekonštruovať v roku 2014 a je na ňom pochovaných 771 padlých vojakov z 10 krajín.

Cintorín v Zábraní bol v roku 2019 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Celý objekt vznikol ešte v roku 1915. V Trenčíne bola vojenská nemocnica, kde zvážali zranených vojakov. Počet mŕtvych rástol a obyvateľov mesta to začalo znepokojovať, navyše, rástol aj strach z nákazy. Cintorín bol preto presťahovaný mimo územia mesta a len veľmi málo Trenčanov vôbec vie, aký historický klenot v meste majú. Roky bol zanedbaný, no po rekonštrukcii, za ktorou stojí dnes už nebohý generálporučík Pavel Honzek, je vo veľmi reprezentatívnej forme.

Po pietnom akte kladenia vencov výklad k histórii a rekonštrukcii vojnového cintorína urobil genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

Na dôstojnom stretnutí sa zúčastnilo celkovo 42 členov KG SR vrátanie náčelníka GŠ OS SR gen. Ing. Daniela Zmeka, veliteľa brigády spoločnej podpory brig.gen. Ing. Jozefa Ševčíka a veliteľa vojenského zdravotníctva – hlavného lekára brig.gen. MUDr. Romana Jantoša.

« späť