V rámci návštevy Slovenska, organizovanej Klubom generálov SR, bol náš čestný člen genmjr.v.v. Martin Roy Umbarger, ešte v rámci programu našej členskej schôdze, prijatý dňa 7. mája 2024 predsedom trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom.

Generálmajor Umbarger bol veliteľom Národnej gardy Indiana v rokoch 2004 – 2015. Pán Jaroslav Baška sa s pánom generálom pravidelne stretával na pracovných rokovaniach počas doby, keď pôsobil ako minister obrany SR ešte v rokoch 2008 – 2010. Z týchto stretnutí vzniklo následné priateľstvo.

Národná garda Indiana bol náš hlavný spolupracujúci subjekt pri našej ceste do NATO. V roku 2024 si pripomíname už 30 rokov vzájomnej spolupráce.

Stretnutie prebehlo v srdečnej a priateľskej atmosfére. Za KG SR sa ho zúčastnili predseda klubu genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, gen.v.v. Ing. Ľubomír Bulík a genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

« späť