Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania.

V Hasičskom a záchrannom zbore dnes slúži viac ako 4000 profesionálnych hasičov. V Dobrovoľnej požiarnej ochrane im pomáha ďalších viac ako 100 000 dobrovoľných hasičov.

Ich služba občanom je veľmi ťažká, namáhavá, nebezpečná, ale nezištná.

Klub generálov Slovenskej republiky sa pripája k blahoželaniu všetkého najlepšieho, hasičom praje veľa síl, odvahy, veľa zdravia a vždy šťastný návrat domov k svojim rodinám!

« späť