Dňa 27.apríla 2024 sa v Bratislave – Dúbravke na verejnej strelnici z iniciatívy Cechu puškárov a delostrelcov uskutočnil Memoriál gen. Pavla Honzeka – 5. jubilejný ročník streleckej súťaže. Súťaž bola venovaná na počesť člena nášho Klubu generálov SR gen. Pavla Honzeka a podľa pravidiel bola zameraná na streľbu jednotlivcov a dvojčlenných družstiev z pištole 9mm.

Do súťaže sa prihlásilo vyše 30 účastníkov, mužov aj žien, z viacerých občianskych združení majúcich vzťah k ozbrojeným silám a ozbrojeným bezpečnostným zborom. Klub generálov SR v streľbe jednotlivcov reprezentovali gen. Milan Cerovský, gen. Ľubomír Bulík, gen. Juraj Baránek, gen. Ľubomír Ábel a gen. Tibor Gaplovský. Aj keď naše umiestnenia neboli medailové, tie obsadili úspešnejší a lepšie pripravení strelci, svojou účasťou sme však určite prispeli spomienkou na nášho bývalého kolegu a vzácneho priateľa gen. Pavla Honzeka.

V súťaži družstiev sme však vsadili na “ dobré kone “ a družstvo sme zostavili z dobrých strelcov a to gen. Ľubomíra Ábela a sympatizantky nášho Klubu pplk. v.v. Mgr. Anity Šnírerovej zo Zboru väzenskej a justičnej stráže a voľba bola správna. Do súťaže sa prihlásili pod názvom Klub generálov 7, číslo 7 im malo priniesť šťastie, to sa napokon aj podarilo a obsadili 1.miesto. A účasť pplk. Šnírerovej bola spečatená aj ďalším úspechom – obsadením 2. miesta v streľbe jednotlivcov. Blahoželáme im za úspešnú reprezentáciu.

Súťaž bola dobre organizačne a materiálne zabezpečená za čo patrí úprimné poďakovanie jej organizátorom. Všetci účastníci odchádzali domov spokojní s prísľubom, že o rok sa určite vrátia.

« späť