Rok 2019

Udelenie vyznamenaní KG SR
20.03.2019 | Aktuality

Dňa 20. marca 2019 prebehla v muničnom sklade Kubra porada veliteľa zásobovacej základne II. Martin s podriadenými veliteľmi. Na základe rozhodnutia rady ...

viac


Konferencia OblV SZPB v Trenčíne
06.03.2019 | Aktuality

V stredu 6. marca 2019 sa členovia oblastnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Trenčíne stretli priestoroch župného úradu, aby zhodnotili ...

viac


Odovzdanie pamätných plakiet
04.02.2019 | Aktuality

Odovzdanie pamätných plakiet k 100-mu výročiu ukončenia 1. svetovej vojny príslušníkom ženijného práporu za pomoc pri obnove vojnového cintorína v Trenčíne – ...

viac